1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunţ restanţe

Anunţ privind restanţele din anii anteriori şi din anul curent

Examenele restante din anii anteriori se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța

Anunţ privind restanţele din anii anteriori şi din anul curent

Examenele restante din anii anteriori se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei aferente restanței de susținut (taxele sunt publicate la adresa www.central.ucv.ro la secțiunea taxe).

Cererea se depune personal de studenți la secretariatul facultății de luni până joi între orele 800-1100 și 1400-1500, cu minim 48 de ore înainte de data solicitată în cerere.

Examenele restante se susțin de regulă la data la care anul si secția respectiva are programat examenul solicitat. Studentul poate depune cerere pentru o altă data la care cadrul didactic are examen la o altă disciplină numai în situația suprapunerii cu examenul de an curent al studentului, prioritate are examenul de an curent. În această situație cererile vor fi primite cu avizul cadrului didactic.

Amânările examenelor de an curent sunt posibile numai din motive bine întemeiate, dovedite cu acte atașate la cerere.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.