1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2024 – 2025, semestrul I

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2024 – 2025, semestrul I

În perioada 19.02 – 27.02.2024, FEAA va organiza o nouă selecție pentru mobilități ERASMUS+ Studii / Plasament Studenți licență /master / doctorat.

Granturile ERASMUS+ acordate studenților au la bază un concurs de selecție semestrial, organizat la nivel de facultate.

Read more...

Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare

Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare

FEAA organizează, sub egida AFER, în perioada 7-9 decembrie, Olimpiada Studenților Economiști în Formare (ONEF), competiția planurilor de afaceri.

Read more...

„Noi Suntem UCV” - Povestea succesului

„Noi Suntem UCV” - Povestea succesului

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc, vineri 24 noiembrie, în Aula Mihai I al României unde Rectorul Universității din Craiova a ținut un discurs în care a subliniat rezultatele remarcabile obținute de echipa UCV în ultimii ani și a mulțumit tuturor cadrelor didactice, personalului administrativ și studenților pentru implicare și devotament.

Read more...

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

MULT SUCCES TUTUROR STUDENȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Read more...
Previous
Next

Repartizare burse - Semestrul I, An universitar 2023-2024 FEAA Drobeta Turnu Severin

Conform Regulamentului de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi aprobat în şedinţa din data de 26 octombrie 2023 a Senatului Universităţii din Craiova, fondul pentru burse repartizat facultăţii noastre proporţional cu nr. de studenţi bugetari pentru fiecare ciclu de studii în parte, aferent semestrului 1 al anului universitar 2023-2024 a fost utilizat astfel:

  • Din fonul de de burse repartizat la ciclul LICENŢĂ şi ciclul de MASTER, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale
  • Bursele de performanţă academică la ciclul LICENŢĂ s-au acordat pentu toţi studenţii cu mediile cuprinse între 9,00-10, Potrivit Regulamentului.
  • Fondul pentru bursele de performanţă academică repartizat facultăţii noastre la ciclul MASTER s-a distribuit proporţional cu nr. de studenţi bugetari pentru fiecare an şi program de studii. In caz de egalitate de medii s-au folosit criterii de departajare

Criteriile de departajare pentru acordarea burselor de performanţă academică în caz de egalitate de medii, pentru anul 1 master
Primul criteriu: criteriile de departajare la admitere( media anilor de studiu la ciclul licenţă)
Eventualele contestatii se pot depune până la data de 11 decembrie 2023, orele 13.00

Lista nominală cu studenții potențiali bursieri - Licență

Lista nominală cu studenții potențiali bursieri - Master

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.