1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Restanțe 18-24 Septembrie 2023

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care pot susține restanțe în perioada 18.09.2023– 24.09.2023

În perioada 18.09.2023– 24.09.2023 pot susține maxim 3 examene restante următoarele categorii de studenți:

 • Studenții anului 1 – Licență care la data de 15.09.2023 nu au realizat un nr. de minim 30 credite (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul II);
 • Studenții anului 2 – Licență care la data de 15.09.2023 nu au realizat un nr. total de 90 credite din care minim 45 din anul I (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul III);
 • Studenții anului 3 – Licență care la data de 15.09.2023 nu au promovat toate examenele din planul de învățământ(nu îndeplinesc condiția de absolvire);
 • Studenții anului 1 – Master care la data de 15.09.2023 nu au realizat un nr. minim de 30 credite (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul II);
 • Studenții anului 2 – Master care la data de 15.09.2023 nu au promovat toate examenele din planul de învățământ(nu îndeplinesc condiția de absolvire);

Examenele se susțin doar pe bază de cerere iar planificarea examenelor va fi făcută în funcție de cererile depuse de fiecare student pana la data de 13.09.2023 ora 1500. Pot depune cereri până la data de 15.09.2023 doar studenții care au avut de susținut restanțe în zilele de 14 și 15 septembrie 2023.

Chitanța care dovedește achitarea taxei pentru susținerea restanței va fi atașată la cerere. Valoarile taxelor sunt:

 • 50 RON pentru studenții anilor I și II - Licență indiferent de restanța solicitată;
 • 50 RON pentru studenții anului I - Master indiferent de restanța solicitată;
 • 50 RON pentru studenții anul III - Licență dacă restanța este din anul II;
 • 100 RON pentru studenții anului III - Licență dacă restanța este din anul I;
 • 50 RON pentru studenții anului II - Master indiferent de restanța solicitată;

NOTĂ: Pentru studenții care nu depun cerere nu se vor putea emite cataloage. Vor fi planificate doar examenele solicitate, motiv pentru care planificarea se va afișa a doua zi ce va urma expirării termenului de depunere a cererilor, respectiv 17 septembrie 2023.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.