1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2023

Examenul de licență constă în două probe, după cum urmează:

  • Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
  • Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

Proba 1 se va desfășura în data de 04 iulie 2023, începând cu ora 14.

  • Studenții trebuie să fie prezenți în sala de examen cu cel puțin 30 minute înainte de începerea examenului.
  • Accesul studenților în sala de examen se face pe baza cărții de identitate/ pașaportului/ carnetului de student/ legitimației de student, fiecare candidat ocupând locul care îi va fi atribuit.
  • Este interzisă introducerea de către candidați, în sălile de examen, a oricăror mijloace de comunicare/de stocare a informației/materiale didactice.

Informațiile referitoare la repartizarea studenților pe sălile de examen va fi afișată în data de 3 iulie 2023.

Proba 2 se va desfășura în data de 6 -7 iulie 2023, planificarea finală urmând a fi afișată în data de 5 iulie 2023.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.