1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț Burse sociale / Burse de ajutor social ocazional - Semestrul II, anul universitar 2022 - 2023

Referitor la acordarea burselor sociale / ajutor social ocazional pentru sem.II, anul univ.2022/2023, vă comunicăm următoarele:

            - Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul II, anul universitar 2022/2023, se vor transmite on-line, până la data de 24 februarie 2023, la secretariatul facultății, urmând ca, după verificarea documentelor, dosarele cu documentele originale să fie depuse la secretariatul facultății, până pe data de 1 martie a.c.

            În acest sens, vă rugăm să consultați informațiile postate pe site-ul facultății și să respectați termenele de depunere a documentelor. În caz contrar solicitările nu pot fi înregistrate.

Se vor respecta obligatoriu următoarele:

            - Consultarea și respectarea întocmai a Regulamentului privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenti (2021);

- Consultatea listei complete a documentelor necesare (conform art.10 și 11 pentru bursa socială și art.12 pentru bursa de ajutor social ocazional, din Regulamentul de burse);

            - adresa/adresele de e-mail pe care se vor transmite dosarele de bursă

CRAIOVA

Ciclul studii

Specializarea

Adresa de corespondență electronică

Licentă

Finanțe și bănci + Economia comerțului, turismului și serviciilor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Licență

Management

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Licență

Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Licență

Contabilitate și informatica de gestiune+Informatica economică+Marketing

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Licență

Economie și afaceri internaționale

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Master

TOATE SPECIALIZĂRILE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DROBETA TURNU SEVERIN

Licență

TOATE SPECIALIZĂRILE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Master

TOATE SPECIALIZĂRILE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            - termenul de transmitere a documentelor on-line la secretariatul facultății: 6-24 februarie 2023;

            - termenul pentru depunerea dosarelor în original, la secretariatul facultății, este data de 1 martie 2023; dosarele cu documentele în original, nedepuse până la acest termen nu vor fi aprobate de comisia de burse

            - pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul II, anul universitar 2022/2023, salariul minim net pe economie este 1524 lei/lună pentru lunile noiembrie și decembrie 2022 și 1898 lei pentru luna ianuarie 2023 (se vor lua în calcul veniturile de pe lunile noiembrie 2022, decembrie 2022, ianuarie 2023).

 

            FORMULARE DE COMPLETAT

            - Lista documentelor DEPUSE (Anexa 4 din Regulamentul de burse); dosarele depuse vor conține obligatoriu toate documentele specificate  

            - Cerere pentru acordare bursei sociale/ajutorului social ocazional și Declarație obligatoriu completată și semnată de studentul care solicită bursa

            Secretariatul facultății va verifica documentele din dosarele transmise electronic, pe măsură ce acestea sunt primite pe mail.

            După verificare dosarul va primi un număr de înregistrare.

            Studentului i se va transmite un mail de confirmare a dosarului, cu numărul de înregistrare și cu mențiunea: documentație completă/incompletă.   

            În cazul în care dosarul nu este complet se vor specifica neconformitățile (ce documente lipsesc sau ce documente trebuie retransmise, precum și că nu se acceptă completarea cu documentele lipsă/incorecte după data de 1 martie 2023

           

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.