1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț privind sesiunea specială

ANUNȚ IMPORTANT

referitor la sesiunea specială pentru completarea creditelor

19-23 septembrie 2022

Studenții care la data de 15 septembrie nu întrunesc numărul de credite transferabile pentru promovarea în an superior sau pentru absolvire, pot susține maxim 3 examene în perioada 19-23 septembrie.

Examenele se susțin numai pe bază de cerere și dovada achitării taxei (100 RON/examen indiferent de anul de studiu).

Cererile se depun la secretariatul facultății sau on-line la adresele de mail ale fiecarei specializări, până joi 15.09.2022, ora 16,00.

Vă rugăm să respectați termenul de depunere pentru a fi în măsură să planificăm aceste examene în timp util, având în vedere că ultima zi a sesiunii de restanțe este 15 septembrie și prima zi a sesiunii speciale este 19 septembrie. Vor fi planificate numai examenele solicitate, astfel încât în cazul nerespectării termenului de depune nu este posibil să susțineți examene!

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.