1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

REZULTATE Admitere Master FEAA 2022

 • Managementul afacerilor electronice: aici
 • Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale: aici
 • Management contabil, expertiză și audit (la Dr-Tr Severin) : aici
 • Economie și administrarea afacerilor internațio­nale/ International Economics and Business Administration: aici
 • Economie și afaceri europene: aici
 • Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor: aici
 • Finanțe și administrarea afacerilor: aici
 • Managementul afacerilor: aici
 • Managementul organizației (la Drobeta-Turnu Severin) : aici
 • Managementul resurselor umane: aici
 • Marketing și comunicare în afaceri: aici

Listele cu pontențiali admiși se regăsesc pe site-ul Universității din Craiova: https://evstud.ucv.ro/rezultate-admitere/dashboard.php


 Anunt  Admitere Master – iulie 2022 - candidați români

În vederea confirmării locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidații la master, declarați admiși, trebuie să parcurgă următoarele etape:
1. confirmarea locurilor în perioada 19-21 iulie 2022, prin:


➢ Plata taxei de înmatriculare de 150 lei (aceleași modalități de plată ca la taxa de înscriere):

▪ dacă taxa se plătește online din aplicația de Admitere, aceasta va fi actualizată automat;
▪ dacă se plătește în contul BRD se va încărca documentul justificativ (OP, Chitanță) în contul propriu online din aplicația de Admitere.

➢ Transmiterea contractelor de şcolarizare semnate: Candidatul descarcă contractul de școlarizare care are datele completate, din
contul propriu creat în aplicația de Admitere. Candidatul semnează contractul si îl transmite (documentul digital/electronic) pe mailul de admitere al facultății unde a fost declarat admis.

2. confirmarea locurilor ocupate după redistribuire în perioada 23-26 iulie 2022, prin:

➢ Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi;
➢ Plata primei tranșe de școlarizare de 2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă;
➢ Semnarea contractelor de școlarizare, în original, pentru toți candidații declarați admiși, după redistribuire.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.