1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț probă competențe lingvistice, Admitere Master iulie 2022

Proba la competențele lingvistice pentru admiterea la masterul cu predare in limba engleză se va desfășura în data de 16.07.2022, ora 10:00, sala 270.

Se vor prezenta doar candidații care au optat pentru masterul cu predare în limba engleză și care la dosarul de înscriere la concurs nu au putut face dovada deținerii competențelor de limba engleză.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.