1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2024 – 2025, semestrul I

Selecție ERASMUS+ Mobilități Studenți 2024 – 2025, semestrul I

În perioada 19.02 – 27.02.2024, FEAA va organiza o nouă selecție pentru mobilități ERASMUS+ Studii / Plasament Studenți licență /master / doctorat.

Granturile ERASMUS+ acordate studenților au la bază un concurs de selecție semestrial, organizat la nivel de facultate.

Read more...

Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare

Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare

FEAA organizează, sub egida AFER, în perioada 7-9 decembrie, Olimpiada Studenților Economiști în Formare (ONEF), competiția planurilor de afaceri.

Read more...

„Noi Suntem UCV” - Povestea succesului

„Noi Suntem UCV” - Povestea succesului

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc, vineri 24 noiembrie, în Aula Mihai I al României unde Rectorul Universității din Craiova a ținut un discurs în care a subliniat rezultatele remarcabile obținute de echipa UCV în ultimii ani și a mulțumit tuturor cadrelor didactice, personalului administrativ și studenților pentru implicare și devotament.

Read more...

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024

MULT SUCCES TUTUROR STUDENȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

Read more...
Previous
Next

ORGANIZARE ACTIVITATE SECRETARIAT FEAA

Pentru o bună desfășurare a activității cu studenții și publicul vă transmitem următoarele precizări cu privire la organizarea și desfășurarea activității de secretariat la FEAA:

- Eliberarea adeverințelor de student pentru anul în curs se face în baza cererii studentului, în termen de 24 de ore lucrătoare de la înregistrarea solicitării. Solicitarea se poate face personal la secretariatul facultății prin depunerea unei cereri sau se poate transmite pe mailul aferent specializării la care este înmatriculat studentul (cererea se regăsește pe pagina web a FEAA la secțiunea la Servicii generale studenti / Formulare);

- Eliberarea adeverințelor/situațiilor școlare/foilor matricole sau alte documente din arhiva facultății se face în baza cererii solicitantului, depusă personal sau electronic. În cerere se va specifica numele din certificatul de naștere, numele după căsătorie dacă este cazul, perioada studiilor, forma de învățământ, specializarea absolvită și motivul solicitării. Termenul de eliberare va fi comunicat la depunerea cererii, în funcție de complexitatea solicitării cu încadrare în termenele legal prevăzute.

- Eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport (pentru studenții care nu le-au solicitat la începutul anului universitar în curs) se face în baza solicitării studentului, în termen de 24 de ore lucrătoare. Vizarea carnetelor și legitimațiilor se poate face în momentul prezentării acestora la secretariat.

- În vederea eliberării diplomelor de Licență/Master absolvenții sunt rugați să ia legătura cu Biroul Acte de Studii tel.0251417108/mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese mail Ciclul 1 – Licența

Specializare

Forma de înv.

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Contabilitate și informatica de gestiune

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Finanțe și bănci

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Informatica economică

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Marketing

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale    (în limba engleză)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Toate specializările – învățământ la distanță

ID

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese mail pentru Ciclul I Licență -  Dr. Tr. Severin

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Finanțe și bănci   ● Management ● Administrarea Afacerilor

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adrese mail pentru Ciclul II Master

Specializare

Adresa de mail la care se transmit solicitările

Toate specializările

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Adrese mail pentru Ciclul II Master Dr. Tr. Severin

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Managementulorganizatiei ●AdministrareaAfacerilorîncomerț, turismsiservicii

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management contabil, expertiză și

audit 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI – JOI                     900 – 1300

VINERI                           NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

Relații suplimentare  la tel. 0251411317- FEAA Craiova

                                           tel.052329191 – FEAA Drobeta Turnu Severin

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.