1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Suplimentare burse Dr. Tr. Severin

Fondul de burse de la ajutoarele ocazionale a fost repartizat începând cu 01 aprilie 2022 conform Regulamentului de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți aprobat în ședința Senatului Universității din Craiova din data de 25 martie 2021.

La studii de licență, bursele suplimentare au fost repartizate conform Regulamentului de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți și distribuite proporțional cu nr. de studenți bugetari.

L a studii de master, bursele suplimentare au fost repartizate Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți și distribuite proporțional cu nr. de studenți bugetari

Criteriile de departajare pentru acordarea burselor de merit în caz de egalitate de medii

Primul criteriu: -punctele credit aferente mediei obtinute in anul respectiv;

Al doilea criteriu: totalul punctelor credit realizate;

Al treilea criteriu: media anului anterior;

Al patrulea criteriu: media de la admitere;

 Al cincilea criteriu: criteriile de departajare de la admitere.

 

Descărcați Fișierul PDF

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.