1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Repartizare Burse - Semestrul II, Anul universitar 2021-2022

Referitor repartizare burse

 

Conform Regulamentului de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți aprobat în ședința Senatului Universității din Craiova din data de 25 martie 2021, fondul pentru burse repartizat facultății noastre proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare ciclu de studii în parte, aferent semestrului al adoilea al anului universitar 2021/2022, a fost utilizat astfel:

  • Bursele de performanță s-au acordat în nr. de 1 la ciclul LICENȚĂ, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universitătii din Craiova, din data de 3.11.2021 (bursa de performanță s-a acordat la începutul anului universitar pe durata întregului an).
  • Din fondul de burse repartizat la ciclul LICENȚĂ, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale.
  • Din fondul de burse repartizat la ciclul MASTER, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale.
  • Bursele de merit la ciclul LICENȚĂ s-au acordat pentru toți studenții cu mediile cuprinse între 9,00 – 10, potrivit Regulamentului.
  • Fondul pentru bursele de merit repartizat facultății noastre la ciclul MASTER s-a distribuit proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare an și program de studii.
  • Fondul de burse de merit rămas neconsumat la ciclul de licență a fost repartizat la master

 

Criteriile de departajare pentru acordarea burselor de merit în caz de egalitate de medii

Pt anul 1 licență și master

Primul criteriu: punctele credit aferente mediei obtinute in anul respectiv;

Al doilea criteriu: media de admitere;

Al treilea criteriu: criteriile de departajare de la admitere.

 

Pt anii 2,3 licență si 2 master

Primul criteriu: -punctele credit aferente mediei obtinute in anul respectiv;

Al doilea criteriu: totalul punctelor credit realizate;

Al treilea criteriu: media anului/anilor anterior/i;

Al patrulea criteriu: media de la admitere;

       Al cincilea criteriu: criteriile de departajare de la admitere.

Eventualele contestații se pot depune pe mail, respectând specializările la care studenții/masteranzii sunt înmatriculați, până la data de 11.03.2022 orele 1500.

 

DESCĂRCAȚI:

Lista nominala eu studen1ii potential bursieri - în anul universitar 2021 - 2022, semestrul Il

Lista nominalâ eu studentii potential bursieri în anul universitar 2021 - 2022, semestrul Il - Dr. Tr. Severin

Lista nominalâ eu studentii potential bursieri - în anul universitar 2021 - 2022, semestrul Il - Burse sociale

Lista nominalâ eu studentii potential bursieri în anul universitar 2021 - 2022, semestrul Il - Burse Master - Dr, Tr Severinr - Dr, Tr Severin

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.