1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Burse Sociale / Ajutor social ocazional Sem II 2022

burse socialeReferitor la acordarea BURSELOR SOCIALE / AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, pentru sem.II, anul univ.2021/2022, vă comunicăm următoarele:

            - Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul II, anul universitar 2021/2022, se vor transmite on-line, până la data de 25 februarie 2022, la secretariatul facultății, urmând ca, după verificarea documentelor, dosarele cu documentele originale să fie transmise prin poștă, pe adresa facultății, până pe data de 2 martie a.c.

            În acest sens, vă rugăm să urmăriți informațiile afișate pe site-ul facultății referitoare la:

            - Regulamentul de burse actualizat (2021);                

            -adresa/adresele de e-mail pe care se vor transmite dosarele de bursă (studenții vor respecta lista afișată cu adresele de mail corespunzătoare specializării și vor folosi ca adresa de mail de la care transmit adresa instituțională alocată fiecăruia la înmatriculare);

            - termenul de transmitere a documentelor on-line la secretariatul facultății: 4 - 25 februarie 2022;

            - termenul de transmitere a dosarelor, în original, prin poștă, este data de 2 martie 2022 (data poștei); adresa la care se transmit dosarele este: Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Secretariat Licență sau după caz Secretariat Master, Craiova, Dolj, str. A.I.Cuza nr.13, cod poștal 200585.

            - lista completă a documentelor necesare (conform art.10 și 11 pentru bursa socială și art.12 pentru bursa de ajutor social ocazional, din Regulamentul de burse);

            - modelul de cerere și de declarație ce urmează să fie completate și semnate de studenți (le găsiți în Lista documentelor necesare, mai sus).

            - pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul II, anul universitar 2021/2022, salariul minim net pe economie este de 1386 lei/lună pentru lunile noiembrie și decembrie 2021 și 1524 lei pentru luna ianuarie 2022.

            Secretariatul facultății va verifica documentele din dosarele electronice, pe măsură ce acestea sunt primite pe mail.

            După verificare dosarul va primi un număr de înregistrare.

            Studentul va primi în termen de 24 ore (nu se iau în calcul zilele de sâmbătă și duminică și sărbătorile legale) un mail de confirmare a dosarului, cu numărul de înregistrare și cu mențiunea: documentație completă/incompletă.  În mailul de confirmare se va specifica și că dosarul cu toate documentele în original, numerotate și cu un opis al acestora, va fi transmis prin poștă, pe adresa secretariatului facultății, până pe data de 2 martie a.c.

În cazul în care dosarul nu este complet studenții vor lua la cunoștință neconformitățile comunicate de secretariat prin mail, ce documente lipsesc sau ce documente trebuie retransmise, precum și că nu se acceptă completarea cu documentele lipsă/incorecte după data de 2 martie a.c. Pentru studenții care nu respectă termenele de depunere sau nu completează dosarele cu documetele solicitate până la data specificată dosarele transmise nu se pot lua în calcul pentru acordarea burselor

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.