1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț Burse de performanță Semestrul I - An universitar 2021 - 2022

PENTRU ACORDAREA BURSEI DE PERFORMANȚĂ / BURSEI SPECIALE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE/SPORTIVE DEOSEBITE :

          Studenţii care doresc să aplice pentru aceste tipuri de bursă vor transmite on-line, pe mailul secretariatului facultății, o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor:

          - premii/participări la concursuri internaționale sau naționale, exemplare din lucrări și articole publicate în reviste naționale sau internaționale,

          - participare la contracte de cercetare,

          - brevete, invenții;

          - participări la sesiuni de comunicări științifice studențești,

          - documente pentru activitățile extracurriculare și de voluntariat desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS.

          La calculul punctajului pentru acordarea bursei de performanță se vor lua în considerare numai activităţiledesfăşurate în anul universitar anterior acordării (1.octombrie 2020 – 1 octombrie 2021).

          Termenul de transmitere a dosarului pentru bursa de performanță/ bursa speciala pentru activități cultural-artistice/sportive deosebite este data de 22 octombrie a.c., la secretariatul facultății.

          Secretariatul va aviza, la conducerea facultății, cererea și situația școlară a studentului, apoi va transmite dosarul, pentru verificare la Comisia de burse a UCV, la secretariatul Prorectorului, până pe data de 26 octombrie 2021.

          După verificare, dosarele care îndeplinesc condițiile de acordare a bursei de performanță vor fi aprobate în Consiliul de Administrație al UCV, iar facultățile vor primi, de la secretariatul Prorectoratului, lista nominală a studenților beneficiari, pentru a afișa listele anonimizate pe data de 8 noiembrie a.c. pe site-ul facultății.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.