1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Admitere Master – septembrie 2021 - CANDIDAȚI ROMÂNI -

Descărcați  lista candidatilor declarati admisi la master la data de 22 septembrie 2021Î

În vederea confirmării locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidații la master, declarați admiși, trebuie să parcurgă următoarele etape:

  1. confirmarea locurilor în perioada 23-26 septembrie 2021, prin:

- Plata taxei de înmatriculare de 150 lei (aceleași modalități de plată ca la taxa de înscriere). Dacă se plătește prin BRD se va încărca documentul justificativ (OP, Chitanță) în contul propriu online din aplicația de Admitere. Dacă taxa se plătește online din aplicația de Admitere, aceasta va fi actualizată automat și procesată de Comisia de Admitere;

- Transmiterea electronică a contractelor de şcolarizare semnate: candidatul descarcă contractul de școlarizare care are datele completate, din contul propriu creat în aplicația de Admitere. Candidatul semnează contractul si îl transmite (document digital/electronic) la următoarea adresă de e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pe data de 27.09.2021 se va afișa lista candidaților admiși după redistribuirea locurilor care nu au fost confirmate în prima etapă.

  1. confirmarea locurilor ocupate după redistribuire în perioada 27-29 septembrie 2021, prin:

- Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget;

- Plata primei tranșe de școlarizare de 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă;

- Semnarea contractelor de școlarizare, în original, pentru toți candidații declarați admiși, după redistribuire.

Pe data de 30.09.2021 se va afișa lista finală a candidaților admiși la buget și taxă după confirmarea locurilor din etapa a doua.

Important: Neconfirmarea locului în una din cele 2 etape duce la eliminarea candidatului de pe lista de admitere și pierderea locului obținut prin concurs.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.