1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Admitere licență - septembrie 2021 - Candidați români

Rezultatele parțiale din data de 20.09.2021 pentru admiterea la programele de studii de licență sunt disponibile pe site-ul UCV la adresa web: https://evstud.ucv.ro/rezultate-admitere/dashboard.php

În vederea confirmării locurilor ocupate prin concurs la Universitatea din Craiova, candidații la licență, declarați ADMIȘI, trebuie să realizeze:

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire în perioada 21-24 septembrie 2021, prin:

  • Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget;
  • Plata primei tranșe de școlarizare de 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă
  • Semnarea contractelor de școlarizare, în original, pentru toți candidații declarați admiși, după redistribuire.
    SE VA REALIZA LA SEDIUL FACULTĂȚII.

Pe data de 25.09.2021 se va afișa lista finală a candidaților admiși la buget și taxă după confirmarea locurilor din etapa a doua.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.