1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Solicitare repetare, prelungire școlaritate

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care nu îndeplinesc condițiile de promovare la data de 23.09.2021 sau care au fost exmatriculați

Cererile pentru repetarea anului II de studiu, prelungire de școlaritate (anul III de studiu) sau reînmatriculare (anul II și III de studiu) se pot depune electronic, la adresele de mail disponibile pe site-ul feaa (http://feaa.ucv.ro/), în perioada 13.09.2021 – 24.09.2021.

Studenții anului terminal care au beneficiat de o prelungire a școlaritații și nu și-au încheiat situația școlară nu mai pot solicita a doua prelungire. Pot beneficia de repetarea anului, numai pe bază de cerere cu taxă întreagă de școlarizare.

Nu pot solicita reînmatriculare studenții exmatriculați care au depășit 3 ani de la exmatriculare. Aceștia se pot înscrie la un nou concurs de admitere în perioada 6.09.2021 – 12.09.2021 (Licența) sau 15.09.2021 – 19.09.2021 (Master), și pot solicita echivalarea creditelor promovate și înscrierea într-un an superior conform noilor condiții de promovare.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.