1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț restanțe și măriri de note - 2021

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care vor susține restanțe sau măriri de note în sesiunea septembrie 2021 conform structurii calendaristice a anului universitar 2020/2021

  • 01.09.2021 – 15.09.2021 sesiune de restanțe și măriri de note (Anul I și II Ciclul 1 Licența + Anul I Ciclul 2 Master)
  • 01. 09.2021 – 5.09.2021 sesiune de reexaminare (Anul III Ciclul 1 Licența + Anul II Ciclul 2 Master)

Pentru calculul creditelor de promovare se iau în calcul doar creditele aferente disciplinelor obligatorii și opționale, conform contractelor de școlarizare și Regulamentului pentru activitatea profesională a studenților.

Nu se iau în calcul creditele aferente disciplinelor facultative.

  • Studenții anilor 1 și 2 de studiu – Licență și 1 - Master vor susține examenele anului curent de studiu la datele din planificare;
  • Studenții anului 2 - Licență, vor achita taxa pentru restanțele anului 1 în valoare de 50 RON și și vor transmite chitanța și cererea pentru examenele restante la adresa de mail corespunzătoare specializării la care sunt înmatriculați (adresele sunt disponibile pe pagina FEAA la adresa http://feaa.ucv.ro/), cu minim 48 de ore înainte de data la care solicită să susțină restanța; excepție fac examenele din 1.09.2021, pentru care se pot depune cererile în aceeași zi, între orele 800 – 1000;
  • Cererile pentru susținerea examenelor de mărire de notă se vor depune menționând disciplina solicitată și cadrul didactic examinator. Pot solicita mărirea notei numai studenții integraliști (care nu au avut nici o restanță în anul universitar 2020-2021 în sesiunile curente). Datele la care se susțin măririle sunt datele la care disciplinele respective sunt planificate în perioada 1 - 15.09.2021.

Se pot susține maxim două reexaminări pentru mărirea notei. În cazul măririlor de notă nu se percep taxe.

  • Studenții anului 3 – Licență și 2 – Master vor susține toate restanțele, indiferent de anul din care provin (1, 2 sau 3), numai pe bază de cerere și vor achita taxa pentru susținere reexaminare conform Anexei 3, pct.f., privind cuantumul taxelor în anul universitar 2020/2021 , respectiv 100 lei/examen.

Chitanța și cererea pentru examenele restante se transmit la mail-urile specializărilor la cu minim 48 de ore înainte de data la care solicită să susțină restanța; excepție fac examenele din 1.09.2021, pentru care se pot depune cererile în aceeași zi, între orele 800 – 1000

NOTĂ: Se pot susține maxim 2 examene în aceeași zi, dar numai la ore diferite

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.