1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Susținere restanțe - vara 2021

ANUNT IMPORTANT

Planificările examenelor sunt afișate la adresa feaa.ucv.ro

  1. Examenele restante din anii anteriori se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei aferente restanței de susținut.

Plata taxelor se va efectua prin una din următoarele modalități (de preferat virament bancar):

  • virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile următoare:

Titular cont: Universitatea din Craiova

C.I.F. 4553380

IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)

Mențiune: ,,plată restanta/ nume și prenume, CNP, facultate”;

  • numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str.Libertății nr.19
  1. Examenele anului curent se susțin numai la data planificată (inclusiv studenții care beneficiază de prelungirea școlarității – an suplimentar).

Amânările examenelor de an curent sunt posibile numai din motive bine întemeiate. În această situație se va depune o cerere însoțită de documente doveditoare (nu se pot primi cereri fără să aibă atașate acte doveditoare care se vor înregistra în registrul de evidență a documentelor).

În ambele cazuri se va respecta următoarea procedură:

Cererea se transmite de către solicitant la adresa de mail asociată specializării la care este înscris, cu minim 48 de ore înainte de data solicitată în cerere. Zilele de sâmbătă și duminică nu se iau în calculul celor 48 de ore (Ex: dacă examenul se susține în ziua de luni, cererea va fi depusă la secretariat cel târziu joi în săptămâna anterioară; dacă examenul solicitat este planificat în ziua de sâmbătă sau duminică, cererile se vor depune până cel târziu miercuri în săptămâna susținerii examenului). Studenții sunt rugați să respecte aceste termene, în caz contrar ne vom afla în imposibilitate de a edita cataloagele în baza cărora pot susține examenul.

Examenele restante se susțin de regulă la data la care anul si secția respectiva are programat examenul solicitat. Studentul poate depune cerere pentru o altă data la care cadrul didactic are examen la o altă disciplină numai în situația suprapunerii cu examenul de an curent al studentului, prioritate are examenul de an curent.

Adrese mail pentru Ciclul I Licența

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Economia comerțului, turismului și serviciilor ● Finanțe și bănci

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Informatica economică ● Marketing

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management ● Economie și afaceri internaționale ● Statistica și previziune economică

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale   (în limba engleză)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Finanțe și bănci ● Management

ID

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese mail pentru Ciclul II Master

Specializare

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Audit și consultanță în afaceri ● Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale ● Economie și afaceri europene ● Economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză ● Managementul organizațiilor publice

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor ● Managementul afacerilor electronice

● Marketing și comunicare în afaceri ● Managementul resurselor umane

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Finanțe și administrarea afacerilor ● Managementul afacerilor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adrese mail pentru Ciclul I Licența FEAA Drobeta Turnu Severin

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Finanțe și bănci (la Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune (la Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management (la Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Administrarea Afacerii (la Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese mail pentru Ciclul II Master FEAA Drobeta Turnu Severin

Specializare

ZI/

ID

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Managementul Organizației ( Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii

 (Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management Contabil, Expertiză și Audit (Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.