1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț privind acordarea BURSELOR SPECIALE

PENTRU ACORDAREA BURSEI SPECIALE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE / ACTIVITĂȚI SPORTIVE DEOSEBITE:

 

         Studenţii care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor transmite on-line, pe mailul secretariatului facultății, o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor:

         Evaluarea activității se face pe perioada ultimelor 2 semestre anterioare acordării bursei, ținând cont de criteriile specificate în Regulamentul de burse, art. 16.:

         Termenul de transmitere a dosarului pentru bursa pentru activități cultural-artistice / activități sportive este 22 februarie 2021, la secretariatul facultății.

Studenții vor transmite documentele on-line utilizând obligatoriu ca adresă de la care transmit documentele, adresa instituțională alocată de universitate prin Evidența Studenților, la adresele de mail specificate mai jos:

 

 

Adrese mail pentru Ciclul I LICENȚA

Specializare

Forma de înv.

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Economia comerțului, turismului și serviciilor ● Finanțe și bănci

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Contabilitate și informatica de gestiune ● Informatica economică ● Marketing

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Management ● Economie și afaceri internaționale ● Statistica și previziune economică

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Economie și afaceri internaționale   (în limba engleză)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adrese mail pentru Ciclul II MASTER

Specializare

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Audit și consultanță în afaceri ● Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale ● Economie și afaceri europene ● Economie și administrarea afacerilor internaționale în limba engleză ● Managementul organizațiilor publice

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor ● Managementul afacerilor electronice ● Marketing și comunicare în afaceri ● Managementul resurselor umane

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

● Finanțe și administrarea afacerilor ● Managementul afacerilor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

După verificare, dosarele care îndeplinesc condițiile de acordare a bursei de performanță vor fi aprobate în Consiliul de Administrație al UCV, iar facultățile vor primi, de la secretariatul Prorectoratului, lista nominală a studenților beneficiari, pentru a afișa listele anonimizate pe site-ul facultății.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.