1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț privind acordarea BURSELOR SOCIALE / AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, pentru sem.II, anul univ.2020/2021 - Dr. Tr. Severin

Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE / AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, pentru sem.II, anul univ.2020/2021, vă comunicăm următoarele:

         - Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul II, anul universitar 2020/2021, se vor transmite on-line, până la data de 28 februarie, la secretariatul facultății, urmând ca, după verificarea documentelor, dosarele cu documentele originale să fie transmise prin poștă, pe adresa facultății, data de 4 martie a.c. fiind ultima zi de depunere a dosarului la Poștă de către studenți.

         În acest sens, vă rugăm să respectați următoarele:

  1. consultarea Regulamentului de burse (2019) postat pe site-ul facultății;
  2. consultarea Listei documentelor necesare (conform art.10 și 11 pentru bursa socială și art.12 pentru bursa de ajutor social ocazional, din Regulamentul de burse);
  3. adresele de mail la care se vor primi documentele on-line:

 

Adrese mail pentru Ciclul I LICENȚA

 

Specializare

Forma de înv.

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Finanțe și bănci (la Drobeta Turnu Severin)

● Contabilitate și informatica de gestiune(la Drobeta Turnu Severin)

● Administrarea Afacerilor (la Drobeta Turnu Severin)

● Management(la Drobeta Turnu Severin)

ZI

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adrese mail pentru Ciclul II MASTER

Specializare

Adresa de mail la care se transmit solicitările

● Managementul Organizației (Drobeta Turnu Severin)

● Management Contabil, Expertiză și Audit (Drobeta Turnu Severin)

● Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii (Drobeta Turnu Severin)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Studenții vor transmite documentele on-line utilizând obligatoriu ca adresă de la care transmit documentele, adresa instituțională alocată de universitate prin Evidența Studenților, la adresele de mail specificate mai sus până la data de 28 februarie 2021 (ATENȚIE: NU SE PROCESEAZĂ DOCUMENTE ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE, acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare după transmiterea lor); obligatoriu se vor completa și semna de către student cererea și declarația din model și Anexa 4;

4.studentul va transmite dosarul cu documentele în original, prin poștă, pe adresa secretariatului facultății (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor - Secretariat, str.Călugăreni nr. 1, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, cod poștal 220037) ultima zi de depunere a dosarului la poștă fiind data de 4 martie 2021;dosarele cu documentele în original, nedepuse la poștă până la acest termen nu vor fi aprobate de comisia de burse; dosarele trebuie să fie cu actele complete; nu se admit completări după această dată.

- pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul II, anul universitar 2020/2021, salariul minim net pe economie este 1346 lei/noiembrie 2020, 1346 lei/decembrie 2020, și de 1386/ianuarie 2021).

        

         Secretariatul facultății va verifica documentele din dosarele electronice, pe măsură ce acestea sunt primite pe mail (documentele transmise după orele 15,30 sau în zilele nelucrătoare se vor înregistra și analiza în ziua lucrătoare imediat următoare; în acest sens vă rugăm să vă asigurați că în cazul documentelor incomplete sau greșite dispuneți de timpul necesar pentru a le completa sau corecta fără să depășiți termenele fixate).

         După verificare dosarul va primi un număr de înregistrare.

         Studentului i se va transmite un mail de confirmare a dosarului, cu numărul de înregistrare și cu mențiunea: documentație completă/incompletă. În cazul în care dosarul este incomplet se vor specifica neconformitățile (ce documente lipsesc sau ce documente trebuie retransmise, acestea vor fi obligatoriu retransmise on-line până la data de 28 februarie 2021).

        În mailul de confirmare se va specifica și că dosarul cu toate documentele în original, numerotate și cu un opis al acestora, va fi transmis prin poștă, pe adresa secretariatului facultății. Ultimă zi de depunere la poștă a dosarului cu documente în original va fi data de 4 martie a.c.

         Studenții care au neclarități se vor adresa secretariatului în timp util astfel încât să se încadreze în termenele de transmitere on-line și prin poștă a documentelor complete și corecte.

 

În cazul burselor sociale (cazuri medicale) studenții vor transmite numai umătoarele documente:

1

Cerere pentru acordarea bursei pentru cauze medicale;

2

Certificat de la medicul specialist, în care se prezintă tabloul clinic al bolii de care sufera studentul, vizat de Policlinica Studentilor;

3

Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul).

 

Documente / Anexe

Cerere Bursă socială și Declarație (document PDF)

Anexa 4 - Documente necesare

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.