1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Alegeri Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

ALEGERI

DIRECTOR DE DEPARTAMENT ȘI CONSILIUL DEPARTAMENTULUI - Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

Calendarul alegerilor aprobat în ședința Senatului din data de 22.12.2020

Depunerea candidaturilor

18-19 ianuarie 2021

Sedinta de department în care se desfășoară alegerile

20 ianuarie 2021

Ședința de alegeri în cazul lipsei cvorumului la ședinta din 20.01.2021 (Art. 5 (1) din „METODOLOGIA DE ALEGERE a DIRECTORILOR DE DEPARTAMENT și a CONSILIILOR

DEPARTAMENTELOR" la UCv)

21 ianuarie 2021

Validarea alegerilor în Consiliul Facultății

25 ianuarie 2021

Metodologia de alegere a DIRECTORILOR DE DEPARTAMENT şi a CONSILIILOR DEPARTAMENTELOR este disponibilă la adresa web:

https://www.ucv.ro/pdf/despre/strategie/alegeri_ucv/2019/metodologie_alegeri_departament.pdf

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.