1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunt referitor burse si Liste bursieri FEAA semestrul 1 an universitar 2020_2021

ANUNT Referitor repartizare burse

Conform Regulamentului de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți aprobat în ședința Senatului Universității din Craiova din data de 31.10.2019, fondul pentru burse repartizat facultății noastre proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare ciclu de studii în parte a fost utilizat astfel:

  • Bursele de performanță s-au acordat în nr. de 1 la ciclul MASTER, conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universitătii din Craiova, din data de 4.11.2020.
  • Din fondul de burse repartizat la ciclul LICENȚĂ, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale. Respectând ordinea de prioritate prevăzută de Regulament, bursele sociale se acordă pentru veniturile cuprinse între 0 lei – 1268,16 lei pentru studenții orfani și între 0 lei – 819,74 lei pentru studenții a căror familie nu a realizat în ultimele trei luni un venit net mediu lunar mai mare decât salariul minim net pe economie.
  • Din fondul de burse repartizat la ciclul MASTER, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale. Respectând ordinea de prioritate prevăzută de Regulament, bursele sociale se acordă pentru veniturile cuprinse între 0 lei – 1057,91 lei.
  • Fondul de burse sociale rămas neconsumat la ciclul de master a fost repartizat la licență
  • Bursele de merit la ciclul LICENȚĂ s-au acordat pentru toți studenții cu mediile cuprinse între 9,00 – 10, potrivit Regulamentului.
  • Fondul pentru bursele de merit repartizat facultății noastre la ciclul MASTER s-a distribuit proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare an si program de studii.
  • Fondul de burse de merit rămas neconsumat la ciclul de licență a fost repartizat la master astfel:
  1. Burse de merit (cf art.20 lit.j din Regulamentul de burse; la medii egale s-au aplicat criteriile de departajare specificate).

Pentru medii egale, criteriile de departajare folosite au fost: media anilor de studii la ciclul de licență (pentru anul I) respectiv media la admitere (pentru anul II).

Eventualele contestații se pot depune pe mail, respectând specializările la care studenții/masteranzii sunt înmatriculați, până la data de 10.11.2020 orele 1200.

DECANAT FEAA

Afișat azi,

9.11.2020


Studenții bursieri care nu au extras de cont trimis la Serviciul Social al UCV sunt rugati sa trimita extrasul de cont, deschis la una din bancile BRD, ING, BCR, RAIFFEISEN, la adresa de email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pe extrasul de cont se va specifica facultatea si specializarea, anul de studii si CNP-ul studentului.


Descărcați Lista bursierilor, dacă nu puteți vizualiza fișierul mai jos


Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.