1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

CALENDAR DE DESFASURARE A CONCURSULUI PUBLIC PENTRU SELECTAREA DECANULUI ȘI NUMIREA PRODECANILOR

CALENDAR DE DESFASURARE A CONCURSULUI PUBLIC PENTRU SELECTAREA DECANULUI ȘI NUMIREA PRODECANILOR FACULTĂȚII DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

(conform calendarului aprobat în ședința Senatului din data 08.09.2020)

Nr.crt.

Perioada

Activitate

1

14.09.2020-15.09.2020

Depunerea candidaturilor pentru funcția de decan

2

16.09.2020

Avizul de legalitate emis de Biroul Juridic

3

17.09.2020

Vot consultativ (vot secret) al cadrelor didactice din facultate pentru a decide mandatul

4

21.09.2020

Audierea candidatilor, în Consiliul facultatii, in vederea avizării candidaturilor

Desemnarea membrilor comisiei de concurs din partea facultății

5

22.09.2020-23.09.2020

Concursul pentru selectarea decanilor

6

24.09.2020

Validarea de către Senatul Universitatii din Craiova a decanilor selectați în concursul public

7

25.09.2020

Numirea prodecanilor în cadrul Consiliului Facultății

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.