1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț solicitare repetare, prelungire școlarizare, reînmatriculare etc.

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care nu îndeplinesc condițiile de promovare sau care au fost exmatriculați

Cererile pentru repetarea anului, prelungire de școlaritate sau reînmatriculare se pot depune la secretariat în perioada 10.09.2020 – 23.09.2020

Studenții anului terminal care au beneficiat de o prelungire a școlarității și nu și-au încheiat situația școlară nu mai pot solicita a doua prelungire. Pot beneficia de repetarea anului, numai pe bază de cerere cu taxă întreagă de școlarizare.

Nu pot solicita reînmatriculare studenții exmatriculați înainte de 2017. Aceștia se pot înscrie la un nou concurs de admitere în perioada 3.09.2020 – 11.09.2020, și pot solicita echivalarea creditelor promovate și înscrierea într-un an superior conform noilor condiții de promovare.

Notă: Cererile se depun on-line, pe specializări, la adresele de mail afișate pe pagina web a FEAA. Vă rugăm să respectați termenul 23.09.2020.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.