1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Folosirea conturilor instituționale de email de către studenți

În vederea susținerii examenelor în sesiunile planificate studenții sunt rugați să verifice pe pagina personala informările primite în contul instituțional care se regăsește în pagina personală a fiecărui student la adresa https://cis01.ucv.ro/evstud/

folosind CNP și parola.

La secțiunea Informații cu privire la datele personaleDate personale se regăsește contul instituțional de mail de forma
******@student.ucv.ro care se accesează folosind aceeași parolă de la pagina personală.


EXPLICAȚII

Din cauza faptului că nu există o procedură unitară de predare / susținere a examenelor, studenții trebuie să verifice și mesajele primite pe conturile instituționale de mail create pentru toti studenții înmatriculați la FEAA.

 

In principiu, există următoarele adrese web importante

1. Adresa web a facultății - http://feaa.ucv.ro - Aici găsiți infomații generale despre activitatea facultății, anunțuri, etc. O parte din ele sunt trimise și pe paginile Facebook (https://www.facebook.com/FEAACraiova/?ref=ts&fref=ts) si Instagram (https://www.instagram.com/feaa.craiova/)

2. Adresa portalului Evidența Studenților - https://cis01.central.ucv.ro/evstud/ - Aici găsiți informații despre situația școlară proprie, taxe, Codul GDPR care inlocuiește numele studenților la afișările de la aviziere și ADRESA DE EMAIL INSTITUȚIONALĂ creată pentru fiecare student înmatriculat la FEAA.

Screenshot 2020 09 03 Evidenta Studentilor


După logarea la portalul Evidența Studenților, folosind CNP-ul si parola aflate de la Secretariat sau primite pe emailul folosit la inscriere, Aveți acces la secțiunea Date personale, de unde va puteți afla adresa de email instituțională, de forma ******@student.ucv.ro

Screenshot 2020 09 03 Informatii personale student


Cum accesați adresa de email instituțională - Ea este de fapt o adresă de GMAIL

Screenshot 2020 09 03 Gmail


Ca parolă folosim aceeași parolă cu ajutorul căreia ne-am logat la Evidența studenților

Avem acces la interfața Gmail, unde putem primi emailuri de la cadrele didactice

Screenshot 2020 09 03 Inbox 11 j student ucv ro Universitatea din Craiova Mail


3. Adresele portalurilor pentru cursuri (Platformele MOODLE)

Pentru studenții de la Licență ZI și MASTER - https://s139.central.ucv.ro/cursuri/

Pentru studenții de la Licență - Învățământ la distanță - https://s139.central.ucv.ro/idportal/

 

Atenție, aici aveți alt nume de utilizator și altă parolă!. Pentru resetarea parolei folosiți tutorialele aflate la aceste adrese:

Pentru studenții de la Licență ZI și MASTER - https://s139.central.ucv.ro/cursuri/mod/forum/discuss.php?d=364

Pentru studenții de la Licență - Învățământ la distanță - https://s139.central.ucv.ro/idportal/mod/forum/discuss.php?d=97

Majoritatea profesorilor folosesc aceste portaluri și pentru susținerea examenelor, dar nu este obligatoriu, unii folosesc și alte platforme - Zoom, Whatsapp, Google FORMS, Google Classroom, Google Meetings, etc...

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.