1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere Licență - rezultate intermediare

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Admitere LICENŢĂ - iulie 2020

 

REZULTATE INTERMEDIARE!

Rezultatele intermediare ale admiterii la programele de licenţă pentru candidații declarați ADMIȘI sunt afișate pe pagina web a Universităţii din Craiova, disponibilă aici. 

Puteţi consulta rezultatele după ce alegeţi Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din lista facultăţilor.

CONFIRMAREA LOCURILOR REDISTRIBUITE

 

Când?

 • Perioada de confirmare a locurilor de către candidaţii declaraţi ADMIȘI DUPĂ REDISTRIBUIRE (buget + taxa), la programele de licenţă ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor este

25 – 29 iulie 2020.

 • Candidaţii POT CONFIRMA locurile redistribuite după următorul program:
 

Sâmbătă

25 iulie 2020

Duminică

26 iulie 2020

Luni

27 iulie 2020

Marţi

28 iulie 2020

Miercuri

29 iulie 2020

orar

9,00 – 13,00

9,00 – 13,00

9,00 – 18,00

9,00 – 18,00

9,00 – 18,00

Cum?

Pentru confirmarea locurilor redistribuite la BUGET candidaţii care nu au adus documentele si nu au confirmat locul in perioada 19-23 iulie 2020:

 • trebuie să depună:
  • documentele originale: Diploma de bacalaureat, Foaia matricolă;
  • copii, cu menţiunea conform cu originalul, pentru Certificatul de naștere (Certificat de căsătorie – dacă este cazul), Cartea de identitate
  • Adeverinţa medicală
  • dovada achitării taxei de înmatriculare.

Pentru confirmarea locurilor redistribuite la TAXĂ candidaţii care nu au adus documentele si nu au confirmat locul in perioada 19-23 iulie 2020:

 • trebuie să depună:
  • documentele originale: Diploma de bacalaureat, Foaia matricolă sau copii ale acestora insotite de Adeverință din care să rezulte că documentele originale sunt depuse la o altă instituție de invățământ superior;
  • copii, cu menţiunea conform cu originalul, pentru Certificatul de naștere (Certificat de căsătorie – dacă este cazul), Cartea de identitate
  • Adeverinţa medicală
  • dovada achitării taxei de înmatriculare.
 • trebuie să plătească prima tranșă din taxa de școlarizare, în valoare de 1000 lei

Taxa de înmatriculare (150 lei), respectiv prima tranșă a taxei de școlarizare (1000 lei) pot fi achitate:

 • prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700;
 • prin BRD în contul RO47BRDE170SV71982041700 – pentru plata cu numerar, la ghișeu;
 • la casieria Universităţii din Craiova, cămin 4 (sediul DGA, str. Libertăţii, nr. 19), inclusiv sâmbătă și duminică (25-26 iulie 2020), între orele 9:00 - 16:00

Documentele vor fi predate comisiei de admitere în DOSAR MAPĂ, iar pe coperta dosarului se vor menţiona:

Universitatea din Craiova

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Admitere Licenţă – iulie 2020

Numele și prenumele candidatului

La depunerea dosarului, candidaţii care confirmă locurile redistribuite vor semna contractul de școlarizare. Contractul poate fi semnat de către o altă persoană împuternicită prin procură notarială

 

ATENŢIE!

 • Pe documentul de plată (dovada achitării taxei de înmatriculare, respectiv a primei tranșe din taxa de școlarizare) se va specifica OBLIGATORIU: taxă de înmatriculare/prima tranșă școlarizare, FEAA, numele și prenumele candidatului.

Unde?

Depunerea dosarului cu actele necesare confirmării locului se va face la sediul Universităţii din Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13, în holul cu acces din parcarea superioară (intrarea BCR-Patria).

ATENŢIE!

La depunerea dosarului cu documentele pentru confirmarea locului, candidaţii au obligaţia să poarte mască de protecţie și să respecte condiţiile de siguranţă a sănătăţii impuse de pandemia COVID-19. În acest sens, rugăm candidaţii să respecte indicaţiile comisiei și locurile marcate pentru așteptare.

 

CE URMEAZĂ?

Rezultatele finale ale Concursului de Admitere al F.E.A.A. se vor afişa în data de 30.07.2020.

Pentru orice alte informații, poate fi contactată comisia de admitere la numerele de telefon: 0251.411.593 și 0746.810.921, zilnic în intervalul orar 9:00-15:00.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.