1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

PROCES VERBAL de consemnare a rezultatului alegerilor reprezentanților în Consiliul Facultății, organizate de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Subcomisia pentru alegerea reprezentanților studenților - extras

Descărcați extrasul procesului verbal, dacă nu îl puteți vizualiza mai jos


Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.