1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Repartizare burse - semestrul I - 2019 - 2020

Conform Regulamentului de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți aprobat în ședința Senatului Universității din Craiova din data de 31.10.2019, fondul pentru burse repartizat facultății noastre proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare ciclu de studii în parte a fost utilizat astfel:

  • Bursele de performanță s-au acordat în nr. de 4 la ciclul LICENȚĂ și 2 la ciclul MASTER, conform Hotărârii Senatului Universitătii din Craiova nr.7/31.10.2019.
  • Din fondul de burse repartizat la ciclul LICENȚĂ, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale. Respectând ordinea de prioritate prevăzută de Regulament, bursele sociale se acordă pentru veniturile cuprinse între 0 lei – 719,47 lei.
  • Din fondul de burse repartizat la ciclul MASTER, 30% a fost alocat pentru categoria de burse sociale. Respectând ordinea de prioritate prevăzută de Regulament, bursele sociale se acordă pentru veniturile cuprinse între 0 lei – 962,55 lei.
  • Bursele de merit la ciclul LICENȚĂ s-au acordat pentru toți studenții cu mediile cuprinse între 9,00 – 10, potrivit Regulamentului.
  • Fondul pentru bursele de merit repartizat facultății noastre la ciclul MASTER s-a distribuit proporțional cu nr. de studenți bugetari pentru fiecare an si program de studii.
  • Fondul de burse de merit ciclul MASTER rămas neconsumat la o specializare a fost repartizat în cadrul aceleiași specializări între ani și ulterior în cadrul aceluiași domeniu de studii de master.
  • Fondul de burse de merit rămas neconsumat la ciclul de licență a fost repartizat la master astfel:
  1. Burse de merit (cf art.20 lit.j din Regulamentul de burse; la medii egale s-au aplicat criteriile de departajare specificate).

Pentru medii egale, criteriile de departajare folosite au fost: punctajul respectiv media anilor de studii la ciclul de licență.

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul FEAA conform programului cu publicul, în ziua de 22 noiembrie 2019.

Descărcați fișierul cu repartizarea burselor, dacă nu îl puteți vizualiza mai jos:

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.