1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunț referitor la acordarea burselor pentru sem. I, anul univ. 2019/2020

  • Dosarele pentru acordarea bursei sociale/bursa de ajutor ocazional se depun la secretariatul facultății până la data de 31 octombrie a.c.
  • Dosarele pentru acordarea bursei de performanță/bursa specială pentru activități artistice sau sportive deosebite se depun la secretariatul Prorectorat, camera 430, până la data de 31 octombrie a.c., după ce în prealabil au obținut de la facultate avizul decanatului pe cererea studentului și semnătura și ștampila pe extrasul situației școlare.

Pentru calculul bursei sociale/ajutor ocazional, pentru semestrul I, anul universitar 2019/2020, salariul minim net pe economie este 1263 lei/lună (iulie, august, septembrie 2019)

Documente (PDF)

LISTA DOCUMENTELOR DEPUSE PENTRU BURSA SOCIALA/BURSA SOCIALA OCAZIONALĂ

Coperta dosar

Cerere tip bursa sociala_bursa ocazionala

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.