1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

PLANIFICAREA COMISIILOR PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ - Septembrie 2019

DEPARTAMENTUL ECONOMIE, CONTABILITATE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE

Comisia nr. 2 CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Data

Sala

Ora

Preşedinte:

Conf.univ.dr. Cristian DRĂGAN

14.09.2019

268B

9,00

Membri:

Prof.univ.dr. Valentin LIŢOIU

Conf.univ.dr. Valeriu BRABETE

Lect.univ.dr. Sorin VÎNĂTORU

Secretar:

Asist.univ.dr. Adriana CRĂIȚAR

     

Comisia nr. 4   ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Data

Sala

Ora

Preşedinte:

Conf.univ.dr. Andreea CIOBANU

 

14.09.2019

 

403

 

10,30

Membri:

Conf.univ.dr. Cosmin FRATOȘTIȚEANU

Conf.univ.dr. Daniel TOBĂ

Conf.univ.dr. Laurențiu DRAGOMIR

Secretar:

Asist.univ.dr. Luiza NĂSTASE

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT-MARKETING-ADMINISTRAREA AFACERILOR

Comisia nr. 3 ● MANAGEMENT

                      ● ECONOMIA COMERȚULUI TURISMULUI ȘI

                         SERVICIILOR

                      ● MARKETING

Data

Sala

Ora

Preşedinte:

Prof.univ.dr. Cătălina SITNIKOV

14.09.2019

233B

9,00

Membri:

Prof.univ.dr. Daniela POPESCU

Conf.univ.dr.Sorina GÎRBOVEANU

Conf.univ.dr. Adraina SCRIOȘTEANU

Secretar:

Asist.univ.dr. Magdalena CRIVEANU

 

DEPARTAMENTUL FINANŢE, BĂNCI ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ

Comisia nr. 2 FINANŢE ŞI BĂNCI  

Data

Sala

Ora

Preşedinte:

Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. Marian SIMINICĂ

14.09.2019

268A

9,00

Membri:

Conf.univ.dr. Anca BĂNDOI

Conf.univ.dr. Cristian STANCIU

Lect.univ.dr. Stelian SELIȘTEANU

Secretar:

Lect.univ.dr. Mirela SICHIGEA

DEPARTAMENTUL DE STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Comisia nr. 1 INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Data

Sala

Ora

Preşedinte:

Conf.univ.dr. Amelia BĂDICĂ

14.09.2019

224

10,00

Membri:

Conf.univ.dr.   Răzvan BUȘE

Conf.univ.dr. Ion BULIGIU

Conf.univ.dr. Liviu Ion Ciora

Secretar:

Conf.univ.dr. Andy Ștefănescu

     

Comisia nr. 3 STATISTICĂ ȘI PREVIZIUNE ECONOMICĂ

Data

Sala

Ora

Preşedinte:

Conf.univ.dr. Costel IONAȘCU

14.09.2019

269

10,00

Membri:

Prof.univ.dr. Carmen RADU

Prof.univ.dr. Carmen ROCȘOREANU

Conf.univ.dr. Ilie MURĂRIȚA

Secretar:

Conf.univ.dr. Amelia BĂDICĂ

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.