1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunțuri concurs experți proiecte - OI POCU

OIPOCU - Sprijin pentru angajare personal contractual in afara organigramei MEN

Obiectivul proiectului este de a obține sprijin pentru îmbunatațirea capacitații OI POCU MEN pentru a gestiona si implementa în mod eficient si eficace POCU 2014-2020.

Beneficiar: OIPOCU MEN

Durata proiectului: 18 luni

 

Anunț privind scoaterea la concurs a 25 de posturi de experți verificare proiecte și 5 experți verificare achiziții publice în cadrul proiectului „OI POCU: Sprijin pentru angajare personal contractual in afara organigramei MEN”, subactivitatea 2.2 Derularea activitaților specifice de catre personalul angajat în afara organigramei pentru perioada septembrie 2019 - august 2020

 

Anunț privind scoaterea la concurs a 25 de posturi de experți monitorizare proiecte în cadrul proiectului „OI POCU: Sprijin pentru angajare personal contractual in afara organigramei MEN”, subactivitatea 2.2 Derularea activităților specifice de către personalul angajat în afara organigramei pentru perioada septembrie 2019 - august 2020

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.