1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Licență și Master - restanțe și măriri de note - septembrie 2019

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care vor susține restanțe sau măriri de note în perioada 2.09.2019 – 15.09.2019

În perioada 2.09.2019 – 15.09.2019, studenții pot susține examenele restante sau reexaminări pentru mărirea notei.

  • Studenții anilor 1 și 2 de studiu – Licență și 1 - Master vor susține examenele anului curent de studiu la datele din planificare;
  • Studenții anului 2 - Licență, vor achita taxa pentru restanțele anului 1 în valoare de 50 RON și și vor depune chitanța și cererea pentru examenele restante la secretariatul facultății cu minim 48 de ore înainte de data la care solicită să susțină restanța; excepție fac examenele din 2.09.2019, pentru care se vor depune cererile în aceeași zi, între orele 800 – 1000;
  • Studenții anului 3 – Licență și 2 – Master vor susține toate restanțele, indiferent de anul din care provin (1, 2 sau 3), pe bază de cerere și vor achita următoarele taxe:
  • Examene din anul 1 – 100 RON
  • Examene din anul 2 – 50 RON
  • Examene din anul 3 – 50 RON

Chitanța și cererea pentru examenele restante se depun la secretariatul facultății cu minim 48 de ore înainte de data la care solicită să susțină restanța;

  • Cererile pentru susținerea examenelor de mărire de notă se vor depune menționând disciplina solicitată și cadrul didactic examinator. Pot solicita mărirea notei numai studenții integraliști (care nu au avut nici o restanță în anul universitar 2018-2019 în sesiunile curente). Datele la care se susțin măririle sunt datele la care disciplinele respective sunt planificate în perioada 2 - 15.09.2019.

Se pot susține maxim două reexaminări pentru mărirea notei. În cazul măririlor de notă nu se percep taxe.

NOTĂ: Se pot susține maxim 2 examene în aceeași zi, dar numai la ore diferite

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.