1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ADMITERE IULIE 2019 - Învățământ la distanță

În atenția candidaților înscriși la ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (I.D.)

Toți candidații înscriși la I.D. în sesiunea iulie 2019 sunt declarați "ADMIS".

Având în vedere că există locuri disponibile la toate specializările de la I.D., admiterea se va finaliza în sesiunea de toamnă.

Atât candidații admiși în sesiunea iulie 2019 cât și cei ce urmeză a fi declarați admiși după ultima zi de înscriere din septembrie vor achita taxele de înmatriculare și vor semna contractele de școlarizare conform calendarului admiterii "Septembrie 2019".

  1. Sesiunea Septembrie 2019 (doar pentru locurile neocupate în sesiunea Iulie 2019)
  • 09 - 16.09.2019 – depunerea dosarelor de înscriere la concursul de admitere;
  • 17.09.2019 – afişarea rezultatelor parțiale;
  • 18 - 20.09.2019 – confirmarea locurilor prin depunerea actelor de studii în original (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) sau a unei adeverinţe din care să rezulte că actele originale se află la o altă instituţie la care candidatul a fost admis;
  • 21.09.2019 – redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor finale;
  • 22 - 24.09.2019 – confirmarea locurilor după redistribuire, respectiv retragerea dosarelor de către candidaţii respinși;
  • 18 - 24.09.2019 – plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de studii pentru candidații admiși în sesiunea septembrie 2019;
  • 03 octombrie – 10 octombrie 2019 – plata primei rate din taxa de școlarizare pentru candidații admiși pe locurile cu taxă în sesiunea septembrie 2019.
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.