1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tema prelegerii cu caracter didactic - Postul 30: Lector

Pentru prelegerea cu caracter didactic aferentă concursului de ocupare a postului poziția 30 Lector, din statul de funcții al Departamentului Finanţe, Bănci și Analiză Economică, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, ce are prevăzut în structură disciplinele:

  • Creditarea întreprinderii
  • Analiză economico-financiară
  • Analiză și diagnostic financiar

comisia de concurs a stabilit următoarea temă: Analiza cifrei de afaceri.

Prelegerea se va susține în data de 04.07.2019, ora 12.00, sala 268A, Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr.13.

Comisia de concurs,

 

Președinte comisie:                Conf. dr. Dalia Simion

Membri:                                  Prof. dr. Jenica Popescu

Conf. dr. Daniel Cîrciumaru

Conf. dr. Cristian Stanciu

Lect. dr. Mirela Sichigea

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.