1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tema prelegerii cu caracter didactic - Postul 33: Lector

Pentru prelegerea cu caracter didactic aferentă concursului de ocupare a postului pozitia 33 Lector, din statul de funcții al Departamentului Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, ce are prevăzut în structură disciplinele:

  • Contabilitate financiară,
  • Bazele contabilității,
  • Contabilitatea afacerilor,
  • Contabilitate financiară 2,
  • Sisteme și raportări financiare,

comisia de concurs a stabilit, următoarea temă:

Contabilitatea impozitului pe veniturile salariale și a contribuțiilor sociale

Prelegerea se va susține în data de 04.07.2019, ora 10.00, sala 268B, Universitatea din Craiova, Str. A.I.Cuza, Nr.13.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.