1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

EVENIMENT - Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – "JUST ACCESS” 21 mai 2019

justUNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA implementează începând cu data de 22.06.2018, în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (partener), proiectul “Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, contract de finanțare nr. 153/22.06.2018, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectul îl reprezintă îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie - în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile - prin informare-conştientizare în rândul cetăţenilor și prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocatilor și specialiștilor din domeniul social și a inter-disciplinarităţii în abordarea cazurilor. 

Unul din obiectivele specifice ale proiectului este creșterea accesului la justiţie al cetăţenilor prin derularea de campanii naţionale de informare și educaţie juridică în rândul a peste 6000 de tineri, elevi și studenți.

Activitatile desfasurate in cadrul proiectului includ si campanii privind educaţia juridică în rândul tinerilor din sase centre universitare din București, Iași, Craiova, Cluj, Timișoara și Brașov. Aceste activitati de informare, educare și conștientizare (IEC) sunt concepute si dedicate studentilor de la facultatile de la asistenţă socială, sociologie, psihologie, poliţie, etc.

Universitatea din Craiova este gazda a sase sesiuni IEC - informare, educare, conștientizare - cu privire la dreptul de acces la justiție al persoanelor vulnerabile la care sunt așteptați toți studenții Universității din Craiova

21 mai 2019 - Facultatea de Stiinte Economice

 • Evenimenul nr.1 , orele 10-12, sala 270
 • Evenimentul nr. 2- orele 12-14 sala 163

22 mai 2019- Facultatea de Drept, sala 02, parter

 • Evenimentul nr. 1, orele 10-13
 • Evenimentul nr. 2, orele 14-17

23 mai 2019, Facultatea de Stiinte Sociale , sala 443 D

 • Evenimentul nr. 1 , orele 10-12
 • Evenimentul nr. 2, orele 12-14

 

Agenda evenimentului IEC

 • Înregistrarea participanților
 • Cuvânt de deschidere
 • Prezentarea proiectului Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”
 • Avocat Anca Ghencea - Dreptul de acces la justiție al persoanelor vulnerabile în materie civila.
 • De ce este important dreptul de acces la justiție ?
 • Ajutorul public judiciar
 • Care sunt grupurile de persoane vulnerabile și cum sunt ele definite in legislația naționala si internațională ;
 • Rezolvarea de cazuri practice privind accesul la justiție al minorilor și persoanelor cu dizabilitati.
 • Avocat Livia Calin - Accesul la justiție in dreptul penal
 • Dreptul la apărare efectivă a părților în procesul penal
 • Prezumția de nevinovăție - drept constituțional
 • Competența organelor judiciare în materie penală
 • Drepturile victimelor violenței domestice ș a traficului de persoane
 • Discuții
 • Eliberarea diplomelor de participare

Dna avocat Anca Ghencea este avocat in Baroul Bucuresti, lector la Institutul Național pentru Pregătirea si Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) disciplina Dreptul european al Drepturilor Omului si fost jurist asistent la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Dna avocat Livia Călin este avocat in Baroul Dolj, lector universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.