1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Burse Semestrul II, anul universitar 2018-2019

Fondul de burse alocat FEAA pentru semestrul II, an univ.2018/2019 a fost repartizat conform Regulamentului privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți aprobat în ședința Senatului Universității din Craiova din data de 28.02.2019.

A fost respectată metodologia de alocare și utilizare a fondului repartizat precizată la art.20 iar pentru alocarea burselor sociale a fost respectată ordinea de prioritate conform art. 10 din Regulament.

Descărcați

Lista studenților bursieri - burse de merit

Lista studenților bursieri - burse de performanță

Lista studenților bursieri - burse sociale

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.