1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Olimpiada Nationala a Economistilor in Formare (ONEF) 2019

FEAA obține Locul II la Secțiunea Licență, Subsecțiunea Administrarea Afacerilor prin studentul Rotaru Vladislav, anul II, Management, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Ogarcă 

Diploma

 

Olimpiada Natională a Economistilor in Formare (ONEF) se va desfasura, conform deciziei Consiliului Academic, intre 9 si 11 mai 2019.


Facultatile gazda:
- Facultatea de Facultatea de Administratie si Afaceri, Universitatea din Bucuresti; coordonatorul comitetului de organizare la nivelul facultatii: domnul decan prof. univ. dr. Razvan PAPUC (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
- Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; coordonatorul comitetului de organizare la nivelul facultatii: domnul decan lect. univ. dr. Grigorie SANDA (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Potrivit Regulamentului, Olimpiada se organizeaza si se desfasoara in doua faze: locala si nationala.
(1)            Faza locala consta in selectia lucrarilor la nivelul fiecarei facultati membre AFER, cu aplicarea criteriilor de evaluare stabilite prin regulament.
(2)            Faza nationala a Olimpiadei, partea reprezentand Competitia de comunicari stiintifice, cu durata de 3 zile.

Începand de anul trecut competitia se organizeaza pe 2 sectiuni distincte (licenta respectiv masterat), in functie de nivelul de pregatire universitara al studentilor. In functie de diversitatea tematicii si a numarului de lucrari / comunicari inscrise, in cadrul celor doua sectiuni ale Olimpiadei se vor putea organiza subsectiuni distincte, cu respectarea nivelului de pregatire a studentilor: licenta, respectiv masterat, si a unui numar minim de lucrari/subsectiune (cel putin 15).

Facultatile pot inscrie la faza nationala a competitiei, intr-o sectiune de comunicari, 3 lucrari / comunicari pentru fiecare nivel al studiilor universitare (licenta, respectiv master), care au fost selectionate in faza locala, in baza criteriilor de evaluare prevazute de Regulament. O lucrare / comunicare poate avea mai multi studenti autori. La faza nationala a competitiei vor participa studentii autori ai comunicarilor / lucrarilor.

Faza nationala a competitiei se desfasoara sub forma concursului de comunicari știintifice  sustinute public in fata juriului, dupa ce continutul acestora (lucrarilor) a fost evaluat in prealabil, conform criteriilor stabilite de Regulament.

In faza nationala, evaluarea va fi facuta de catre o comisie de jurizare alcatuita din cadre didactice si studenţi, astfel:
-                un presedinte pentru fiecare sectiune a Olimpiadei (respectiv subsectiune, daca este cazul);
-                cate trei membri pentru fiecare sectiune (respectiv subsectiune, daca este cazul), dintre care unul va fi un student de la facultatea gazda, de preferat laureat al Olimpiadei din editii anterioare;
-                cate un secretar la fiecare sectiune respectiv subsectiune, daca este cazul. Functia de secretar va fi indeplinita de catre un cadru didactic de la facultatea gazda.

Pentru a se evita conflictul de interese in evaluarea lucrarilor se va tine seama ca din comisia de jurizare sa nu faca parte persoane care coordoneaza lucrari inscrise in competitie, precum si ca studentul din comisia de jurizare sa nu aiba lucrare inscrisa in competitie.

Pentru a asigura conditii optime de reusita a competitiei, s-au stabilit urmatoarele etape premergatoare, in succesiunea lor pe cele doua faze, locala si nationala:
Nr. crt.
Conţinutul etapelor
Perioada / Termenul
Observaţii
1
Constituirea, la nivelul facultatii gazda, a colectivului de organizare a fazei nationale
11 martie
Decanul facultatii gazda.
2
Stabilirea conditiilor de participare a studentilor la faza nationala si comunicarea acestora catre facultaţi
15 martie
Facultatea gazda, prin colectivul de organizare, va comunica, catre toate facultatile membre ale AFER, conditiile de participare.
Directorul executiv va posta aceste conditii pe site-ul AFER.
3
Organizarea şi derularea fazei locale a competitiei de comunicari stiintifice
18 martie -12 aprilie
Raspund facultatile membre ale AFER.
Postare pe site-urile facultatilor.
4
Selectia lucrarilor  / comunicarilor care vor participa la faza nationala
18 martie – 12 aprilie
Raspund facultatile membre ale AFER.
Completarea „Atestatului" pentru fiecare lucrare selectată (Anexa 1 la Regulament).
5
Propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare
15 aprilie
Directorul executiv al AFER este responsabil cu consultarea facultatilor.
Din comisiile de jurizare nu vor putea face parte persoane care coordoneaza lucrari inscrise in competitie si nici rude sau afini pana la gradul 4 ai acestora si/sau ai studentilor aflati in competitie.
6
Inscrierea titlului lucrarilor in competitia nationala si transmiterea electronica a lucrarilor catre facultatea organizatoare a fazei nationale
15 aprilie
Facultatile transmit titlul lucrarilor selectate catre facultatea organizatoare a fazei nationale. Lucrarile, respectand conditiile de tehnoredactare cerute de catre organizatori, vor fi transmise acestora (fara a se mentiona cadrul didactic indrumator). Numele cadrului/cadrelor didactic(e) indrumator/indrumătoare va/vor fi transmis(e) doar Directorului executiv al AFER.
7
Confirmarea acceptului din partea membrilor propusi a face parte din comisiile de jurizare
17 aprilie
Membrii comisiilor de jurizare transmit electronic catre Directorul executiv „Declaratia" (Anexa 2 la Regulament)
8
Aprobarea comisiilor de jurizare si transmiterea componentei acestor comisii catre cei implicati
18 aprilie
Se aproba comisiile de catre Consiliul Academic al AFER, la propunerea Directorului executiv.
Facultatea organizatoare a fazei nationale este obligata sa pastreze confidentialitatea comisiilor de jurizare pana in momentul inceperii competitiei.
Directorul executiv va asigura transmiterea componentei acestor comisii catre cei implicati iar facultatile care au propus membri care nu au fost selectati ii vor anunta pe acestia din urma.
9
Confirmarea acceptarii lucrarilor / comunicarilor si întocmirea programului competitiei
18 aprilie – 19 aprilie
Va fi verificata conformitatea cu regulile de tehnoredactare, incadrarea în numărul de pagini, respectarea coeficientilor de similitudine[1] etc.
Vor fi inaintate comisiei de jurizare doar lucrarile care respectă regulile.
Raspunde colectivul de organizare de la facultatea gazda.
Sinteza programului se va comunica Directorului executiv al AFER.
10
Stabilirea devizului de cheltuieli al competitiei nationale
19 aprilie
Directorul executiv al AFER va stabili acest deviz împreuna cu facultatea organizatoare a fazei nationale (facultatea gazdă).
11
Transmiterea lucrarilor (sub anonimat) catre membrii comisiilor de jurizare
19 aprilie
Facultatea organizatoare a fazei nationale (facultatea gazda) va transmite lucrarile inscrise in competitie, fara posibilitatea de identificare a afilierii si a autorilor acestora.
12
Evaluarea continutului teoretic si aplicativ al lucrarilor acceptate in programul competitiei nationale
19 aprilie – 3 mai
Membrii comisiilor de jurizare
13
Desfasurarea competitiei nationale (3 zile)
9 – 11 mai
Facultatea organizatoare a fazei nationale (facultatea gazda)


[1] Coeficienţii de similitudine sunt urmatorii:
- Coeficientul de Similitudine 1 = procentul din text cu toate fragmentele de minimum 5 cuvinte similare descoperite de sistem in alte documente. Acesta nu trebuie să depaseasca 30%.
- Coeficientul de Similitudine 2 = procentul din text cu toate fragmentele de minimum 25 cuvinte similare descoperite de sistem in alte documente. Acesta nu trebuie să depaseasca 5%.
 
Descărcați
template lucrare;
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.