1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Planificare examene doctorat iarna 2019

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE ECONOMICE

PLANIFICARE EXAMENE – SESIUNEA IANUARIE – FEBRUARIE - ANUL UNIVERSITAR 2018/2019, SEMESTRUL I

MANAGEMENT

+

ECONOMIE

Prof. dr. M. CRISTEA

29.01.2019 – ora12.00

Sala C354

Metode de cercetare interdisciplinară în economie, etică și integritate academică

Prof. dr. C BOCEAN

04.02.2018 – ora 18.00

Sala C354

Managementul proiectelor de cercetare

Prof. dr. C. SITNIKOV

08.02.2019 – 10.00

Sala C349

Calitatea și managementul calității activităților de cercetare

MANAGEMENT

+

CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ

Prof. dr.. A.BURLEA ȘCHIOPOIU

31.01.2019 – ora 15.00

Sala C325

Etica, responsabilitate socială și integritate academică

Prof. dr. T. NISTORESCU

01.02.2018 – ora 10.00

Sala C325

Abordări moderne în managementul strategic

Prof. dr. V. GEORGESCU

03.02.2019 – ora 12.00

Sala C269

Epistemologie și metode cantitative în științele economice

CONTABILITATE

Prof. dr. M. CRISTEA

29.01.2019 – ora 12.00

Sala C349

Metode de cercetare interdisciplinară în economie, etică și integritate academică

Prof. dr. M. SIMINICĂ

01.02.2019 – ora 11.00

Sala C268B

Diagnostic financiar contabil

Prof. dr. M. AVRAM

08.02.2019 – ora 11.00

Sala C268B

Docmente de sinteză și comunicare financiară

FINANȚE

Prof. dr. G. MATEI

01.02.2018 – ora 18.00

Sala C137

Finanțe macroeconomice

Prof. dr. C SPULBĂR

02.02.2018 – ora 10.00

Sala C137

Sisteme și piețe financiare

Prof. dr. C SPULBĂR

03.02.2019 – ora 10.00

Sala C137

Etică, integritate și scriere academică

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.