1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Selecție ERASMUS+ cadre didactice/administrative - 2018-2019

ErasmusplusÎn perioada 18.10 – 25.10.2018, FEAA va organiza o nouă selecție pentru mobilități ERASMUS+ Predare/Instruire cadre didactice și personal administrativ.

Scopul mobilităților de predare/instruire este acela de îmbunătățire a curriculei, a metodelor de predare și documentare, a metodelor și tehnicilor utilizate în cadrul departamentelor administrative și auxiliare prin schimburi de experiență și de bune practici între universități.

Condiţii de participare:

 1. pot participa doar angajaţii cu contract de muncă semnat cu Universitatea din Craiova
 2. depunerea dosarului de candidatură de fiecare solicitant în termenul stabilit.

Universitățile care oferă stagii de predare/instruire sunt prezentate la Lista Universităților partenere

Dosarul va cuprinde:

 1. Formularul de aplicaţie (Anexa 1);
 2. Curriculum vitae redactat în limba engleză/franceză;
 3. Atestat de cunoaştere a limbii în care se va desfășura activitatea la instituția parteneră/Limbii Engleze/Limbii Franceze sau orice alt document care atestă cunoașterea limbii în care se va desfășura activitatea la instituția parteneră/Limbii Engleze/Limbii

Toate dosarele de candidatură depuse vor fi înregistrate și vor primi un punctaj (conform baremului de mai jos). Se va acorda prioritate personalului care pleacă pentru prima dată în cadrul Programului Erasmus+ (puncte bonus la dosarul de candidatură).

Baremul de evaluare este următorul:

 1. Interviul (chestionar) 5 p
 2. Motivarea deplasării (este inclusă în chestionar) 3 p
 3. Existența atestatului de cunoaștere a limbii străine (vezi pct 3 anterior) 2 p
 4. Puncte bonus dosar 10 p

Notă: Punctele bonus se vor acorda în ordine invers proporțională cu numărul de plecări.

Orice alte detalii pot fi obținute la prodecanatul FEAA.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.