1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Restanțe 19 - 21 septembrie 2018

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care pot susține restanțe în perioada 19.09.2018 – 21.09.2018

În perioada 19.09.2018 – 21.09.2018 pot susține maxim 3 examene restante următoarele categorii de studenți:

 • Studenții anului 1 – Licență care la data de 17.09.2018 au realizat un nr. total de credite mai mic de 30 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul II);
 • Studenții anului 2 – Licență care la data de 17.09.2018 au realizat un nr. total de credite mai mic de 90 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul III);
 • Studenții anului 3 – Licență care la data de 17.09.2018 nu au promovat toate examenele din planul de învățământ(nu îndeplinesc condiția de absolvire);
 • Studenții anului 1 – Master care la data de 17.09.2018 au realizat un nr. total de credite mai mic de 30 (nu îndeplinesc condiția de promovare în anul II);
 • Studenții anului 2 – Master care la data de 17.09.2018 nu au promovat toate examenele din planul de învățământ(nu îndeplinesc condiția de absolvire);

Examenele se susțin doar pe bază de cerere iar planificarea examenelor va fi făcută în funcție de cererile depuse de fiecare student pana la data de 17.09.2018 ora 1500.

Chitanța care dovedește achitarea taxei pentru susținerea restanței va fi atașată la cerere. Valoarile taxelor sunt:

 • 50 RON pentru studenții anilor I și II - Licență indiferent de restanța solicitată;
 • 50 RON pentru studenții anului I - Master indiferent de restanța solicitată;
 • 100 RON pentru studenții anului III - Licență indiferent de restanța solicitată;
 • 100 RON pentru studenții anului II - Master indiferent de restanța solicitată;
 • 200 RON pentru studenții anilor terminali care au achitat în cursul anului CREDITE

NOTĂ: Pentru studenții care nu depun cerere nu se vor putea emite cataloage. Vor fi planificate doar examenele solicitate, motiv pentru care planificarea se va în ziua următoare expirării termenului de depunere a cererilor.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.