1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ANUNT solicitare repetare, prelungire scolaritate, reinmatriculare etc

În atenția studenților (LICENȚĂ și MASTER) care nu îndeplinesc condițiile de promovare la data de 21.09.2018 sau care au fost exmatriculați

Cererile pentru repetarea anului II de studiu, prelungire de școlaritate (anul III de studiu) sau reînmatriculare (anul II și III de studiu) se pot depune la secretariat în perioada 10.09.2018 – 25.09.2018.

Studenții anului terminal care au beneficiat de o prelungire a școlaritații nu mai pot solicita a doua prelungire. Aceștia vor fi exmatriculați, urmând ca reînmatricularea să se facă numai la cerere și numai în regim cu taxă (taxa integrală a anului de studiu) pe întreaga durată ulterioară a școlarizării.

Nu pot solicita reînmatriculare studenții exmatriculați înainte de 2015. Aceștia se pot înscrie la un nou concurs de admitere în perioada 10.09.2018 – 17.09.2018, și pot solicita echivalarea creditelor promovate și înscrierea într-un an superior conform noilor condiții de promovare.

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.