1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

PLANIFICAREA EXAMENELOR ÎN SESIUNEA DE RESTANȚE Anul III LICENȚĂ ZI+ID

  1. Examenele restante din anii anteriori se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei aferente restanței de susținut (taxele sunt publicate la adresa www.central.ucv.ro la secțiunea taxe).
  2. Examenele anului curent se susțin numai la data planificată (inclusiv studenții care beneficiază de prelungirea școlarității – an suplimentar).

Amânările examenelor de an curent sunt posibile numai din motive bine întemeiate. În această situație se va depune o cerere însoțită de documente doveditoare (nu se pot primi cereri fără să aibă atașate acte doveditoare care se vor înregistra în registrul de evidență a documentelor).

În ambele cazuri se va respecta următoarea procedură:

Cererea se depune personal de solicitant la secretariatul facultății, de luni până joi între orele 800-1100 și 1400-1500, cu minim 48 de ore înainte de data solicitată în cerere. Pentru examenele de luni 18.06.2018 se pot depune cereri și vineri 15.06.2018 pana la orele 1200.

         FOARTE IMPORTANT

Pentru restanțele de an anterior studenții anului III vor urmări atât planificarea restanțelor din perioada 18 iunie – 1 iulie 2018 pentru anul III Licență, a restanțelor pentru anul II Master din perioada 4 iunie – 17 iunie 2018 cât și planificarea sesiunii curente pentru anii I și II. Pot solicita susținerea restanțelor din anii I și II în orice zi în care cadrul didactic cu care au de susținut restanța are examen planificat (indiferent de diciplina).

 

Descărcați fișierul PDF cu programarea examenelor (dacă nu îl puteți vizualiza mai jos)

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.