1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

PLANIFICAREA EXAMENELOR ÎN SESIUNEA DE VARĂ - 2018

  1. Examenele restante din anii anteriori se susțin numai pe bază de cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei aferente restanței de susținut (taxele sunt publicate la adresa www.central.ucv.ro la secțiunea taxe).
  2. Examenele anului curent se susțin numai la data planificată (inclusiv studenții care beneficiază de prelungirea școlarității – an suplimentar).

Amânările examenelor de an curent sunt posibile numai din motive bine întemeiate. În această situație se va depune o cerere însoțită de documente doveditoare (nu se pot primi cereri fără să aibă atașate acte doveditoare care se vor înregistra în registrul de evidență a documentelor).

În ambele cazuri se va respecta următoarea procedură:

Cererea se depune personal de solicitant la secretariatul facultății, de luni până joi între orele 800-1100 și 1400-1500, cu minim 48 de ore înainte de data solicitată în cerere.

Dacă nu reuțiți să vizualizați programarea examenelor, puteți descărca fișierul PDF de aici


Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.