1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Olimpiada Nationala a Economistilor in Formare (ONEF) – 2018

Evenimentul va fi organizat la Academia de Studii Economice din Bucuresti, in cadrul manifestarilor prilejuite de cea de-a 105-a aniversare. 

Facultatile gazda:
- sectiunea licenta - Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului; coordonatorul comitetului de organizare la nivelul facultatii: doamna prodecan prof. univ. dr. Simona Pătărlăgeanu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
- sectiunea masterat - Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, coordonatorul comitetului de organizare la nivelul facultatii: doamna decan conf. univ. dr. Ionela Costică (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Perioada de desfasurare; 28 - 30 iunie 2018.

Potrivit Regulamentului (puteti consulta documentul, aprobat in cadrul AFER anul trecut, atat in attach cat si online, pe vechiul site, la http://afer.org.ro/uploads/ regulament-olimpiada-onef- 2017.pdf).

Olimpiada se organizeaza si se desfasoara in doua faze: locala si nationala.
(1)            Faza locala consta in selectia lucrarilor la nivelul fiecarei facultati membre AFER, cu aplicarea criteriilor de evaluare stabilite prin regulament.
(2)            Faza nationala a Olimpiadei, partea reprezentand Competitia de comunicari stiintifice, cu durata de 3 zile.

Dupa cum stiti, incepand de anul trecut competitia se organizeaza pe 2 sectiuni distincte (licenta respectiv masterat), in functie de nivelul de pregatire universitara al studentilor. In functie de diversitatea tematicii si a numarului de lucrari / comunicari inscrise, in cadrul celor doua sectiuni ale Olimpiadei se vor putea organiza subsectiuni distincte, cu respectarea nivelului de pregatire a studentilor: licenta, respectiv masterat, si a unui numar minim de lucrari/subsectiune (cel putin 15).

Facultatile pot inscrie la faza nationala a competitiei, intr-o sectiune de comunicari, 2 lucrari / comunicari pentru fiecare nivel al studiilor universitare (licenta, respectiv master), care au fost selectionate in faza locala, in baza criteriilor de evaluare prevazute de Regulament. O lucrare / comunicare poate avea mai multi studenti autori. La faza nationala a competitiei vor participa studentii autori ai comunicarilor / lucrarilor.

Faza nationala a competitiei se desfasoara sub forma concursului de comunicari știintifice  sustinute public in fata juriului, dupa ce continutul acestora (lucrarilor) a fost evaluat in prealabil, conform criteriilor stabilite de Regulament.

In faza nationala, evaluarea va fi facuta de catre o comisie de jurizare alcatuita din cadre didactice si studenţi, astfel:
-                un presedinte pentru fiecare sectiune a Olimpiadei;
-                cate trei membri pentru fiecare sectiune respectiv subsectiune, daca este cazul, dintre care unul va fi un student de la facultatea gazda, de preferat laureat al Olimpiadei din editii anterioare;
-                cate un secretar la fiecare sectiune respectiv subsectiune, daca este cazul. Functia de secretar va fi indeplinita de catre un cadru didactic de la facultatea gazda.

Pentru a se evita conflictul de interese in evaluarea lucrarilor se va tine seama ca din comisia de jurizare sa nu faca parte persoane care coordoneaza lucrari inscrise in competitie, precum si ca studentul din comisia de jurizare sa nu aiba lucrare inscrisa in competitie.

De interes pentru facultati sunt urmatoarele momente din Calendarul Olimpiadei, prevazut in Regulament:

 

Conţinutul etapelor

Perioada / Termenul

Observaţii

Organizarea şi derularea fazei locale a competiţiei de comunicări științifice

Aprilie

Răspund facultăţile membre ale AFER.

Postare pe site-urile facultăţilor.

Selecţia lucrărilor  / comunicărilor care vor participa la faza naţională

Aprilie

Răspund facultăţile membre ale AFER.

Completarea „Atestatului" pentru fiecare lucrare selectată (Anexa 1 la prezentul Regulament).

Înscrierea titlului lucrărilor în competiţia naţională și transmiterea electronică a lucrărilor către facultatea organizatoare a fazei naţionale

1 mai

Facultăţile transmit titlul lucrărilor selectate către facultatea organizatoare a fazei naţionale. Lucrările, respectând condiţiile de tehnoredactare cerute de către organizatori, vor fi transmise acestora (fără a se menţiona cadrul didactic îndrumător)

Confirmarea acceptării lucrărilor / comunicărilor şi întocmirea programului competiției

15 mai

Răspunde colectivul de organizare de la facultăţile gazdă.

Sinteza programului se va comunica Directorului executiv al AFER.

Propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare

18 mai

Directorul executiv al AFER este responsabil cu consultarea facultăţilor.

Din comisiile de jurizare nu vor putea face parte persoane care coordonează lucrări înscrise în competiție.

Confirmarea acceptului din partea membrilor propuşi a face parte din comisiile de jurizare

23 mai

Membrii comisiilor de jurizare transmit electronic către Directorul executiv „Declaraţia" (Anexa 2 la prezentul Regulament)

Aprobarea comisiilor de jurizare şi transmiterea componenţei acestor comisii către cei implicați

25 mai

Se aprobă comisiile de către Consiliul Academic al AFER, la propunerea Directorului executiv.

Facultatea organizatoare a fazei naţionale este obligată să păstreze confidenţialitatea comisiilor de jurizare până în momentul începerii competiţiei.

Directorul executiv va asigura transmiterea componenţei acestor comisii către cei implicați.

Stabilirea devizului de cheltuieli al competiţiei naţionale

31 mai

Directorul executiv al AFER va stabili acest deviz împreună cu facultatea organizatoare a fazei naţionale (facultatea gazdă).

Transmiterea lucrărilor (sub anonimat) către membrii comisiilor de jurizare

31 mai

Facultatea organizatoare a fazei naţionale (facultatea gazdă) va transmite lucrările înscrise în competiţie, fără posibilitatea de identificare a afilierii și autorilor acestora.

Evaluarea conţinutului teoretic şi aplicativ al lucrărilor acceptate în programul competiției naționale

1-7 iunie

Membrii comisiilor de jurizare

Desfăşurarea competiţiei naționale (3 zile)

Ultima săptămână a lunii iunie (zilele joi-sâmbătă)

Facultatea organizatoare a fazei naţionale (facultatea gazdă)

De asemenea, ca urmare a consultarii mediului economico-social s-au primit cateva propuneri de teme, care au fost centralizate si pot fi consultate. Daca sunt necesare precizari sau clarificari cu privire la o anumita tema propusa, se poate oferi contactul persoanei care a formulat-o.

Persoana de contact pentru detalii suplimentare si alte intrebari:

Radu PETRARIU

Director Executiv

Asociația Facultăților de Economie din România

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau telefon 0745614357.

Pentru a fi la curent cu activitatile AFER va invitam sa urmariti si pagina de Facebook

https://www.facebook.com/Asoci atia-Facultatilor-de-Economie- din-Romania-443772355671322/

 

Documente

Regulament ONEF cu anexe

Teme de cercetare

Formatul lucrării

 

Galerie foto

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.