1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ÎN FORMARE (ONEF) – 2017

Noutăți !!!

Olimpiada a avut două secțiuni (licență și master); numărul echipelor de la licență a fost 32, iar al celor de la master 21.

Studenti FEAA participanti:

 • Alexandra Popa (master MRU, anul I) și Larisa Mustață (master MCA, anul I) cu lucrarea Tinerii NEET – resursă umană cu potențial pentru dezvoltarea durabilă a României
 • Anca Niță (IE, anul II) și Mihaela Popescu (MK, anul I) cu lucrarea Marketingul digital în instituțiile de învățământ superior

Cadru didactic indrumator: Lect.dr. Silvia Puiu

Rezultate concurs:

 • Premiul pentru originalitate, la sectiunea master - Alexandra Popa și Larisa Mustata pentru lucrarea Tinerii NEET – resursă umană cu potențial pentru dezvoltarea durabilă a României

 

Galerie Foto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descărcați: Regulament ONEF

Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare se organizează şi se desfăşoară în două faze: locală şi naţională.

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, organizează faza națională a
Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare, în perioada 28 - 30 iunie 2017, astfel:
- 28 iunie primirea participanților
- 29 iunie desfășurarea Olimpiadei
- 30 iunie premierea și închiderea evenimentului.

Precizare din partea organizatorilor: Se pot înscrie la faza naţională a competiţiei, 2 lucrări/comunicări (una pe ciclul de studii de licență și una pe master), care au fost selecţionate în faza locală.

Etape de desfășurare:

Nr. crt.

Conţinutul etapelor

Perioada / Termenul

1

Constituirea, la nivelul facultăţii gazdă, a colectivului de organizare a fazei naţionale

20 martie

2

Stabilirea condiţiilor de participare a studenţilor la faza naţională şi comunicarea acestora către facultăţi

31 martie

3

Organizarea şi derularea fazei locale a competiţiei de comunicări științifice

Aprilie

4

Selecţia lucrărilor  / comunicărilor care vor participa la faza naţională

Aprilie

5

Înscrierea titlului lucrărilor în competiţia naţională și transmiterea electronică a lucrărilor către facultatea organizatoare a fazei naţionale. Facultăţile transmit titlul lucrărilor selectate către facultatea organizatoare a fazei naţionale. Lucrările, respectând condiţiile de tehnoredactare cerute de către organizatori, vor fi transmise acestora (fără a se menţiona cadrul didactic îndrumător).

8 mai

6

Confirmarea acceptării lucrărilor / comunicărilor şi întocmirea programului competiției

15 mai

7

Propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare

18 mai

8

Confirmarea acceptului din partea membrilor propuşi a face parte din comisiile de jurizare

23 mai

9

Aprobarea comisiilor de jurizare şi transmiterea componenţei acestor comisii către cei implicați

25 mai

10

Stabilirea devizului de cheltuieli al competiţiei naţionale

31 mai

11

Transmiterea lucrărilor (sub anonimat) către membrii comisiilor de jurizare

31 mai

12

Evaluarea conţinutului teoretic şi aplicativ al lucrărilor acceptate în programul competiției naționale

1-7 iunie

13

Desfăşurarea competiţiei naționale (3 zile)

Ultima săptămână a lunii iunie

(zilele joi-sâmbătă)

 

Subsecțiuni:

 • Administrarea exploataţiilor agricole şi silvice
 • Administrarea serviciilor de comerţ şi turism
 • Analiză economico-financiară
 • Antreprenoriat
 • Asigurări
 • Audit financiar-contabil
 • Cercetări de marketing
 • Cibernetică economică
 • Complexitatea sistemelor economice şi gestiunea crizelor
 • Contabilitate de gestiune
 • Contabilitate financiară
 • Cultură managerială şi leadership
 • Dezvoltare durabilă
 • Economie (Teorie economică, Globalizare, Dezvoltare regională şi Dezvoltare durabilă)
 • Economie agroalimentară şi a mediului
 • Economie şi afaceri internaţionale
 • Economie şi comunicare în afaceri
 • Finanţe cantitative
 • Finanţe publice şi private
 • Globalizare economică
 • Informatică economică
 • Instituţii şi pieţe financiare
 • Management general şi comparat
 • Managementul administraţiilor publice
 • Managementul resurselor umane
 • Marketing on-line
 • Politici şi strategii de marketing
 • Statistică şi previziune economică 

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.