1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cercul de Statistică Exploratorie

Organizatori

Prof. univ. dr. Carmen RADU, Conf. univ. dr. Costel IONAȘCU, Conf. univ. dr. Ilie MURĂRIȚA

Grup țintă

Studenți interesați de statistică și aplicarea sa în domeniul economic.

Periodicitate

bilunar în perioada octombrie-decembrie, martie-mai

Pagina de Facebook

https://www.facebook.com/CercStatistica

Obiective

Oferirea unui cadru nonformal de exprimare a studenților, pe teme de interes pentru ei, cercul fiind unul cu, despre și pentru studenți, respectiv promovarea cunoașterii și aplicării în practică a metodelor statistice. Cercul promovează studenții/absolvenții care au inițiative antreprenoriale, precum și pe cei care au diferite rezultate extra-curriculare. 

Activități

Prezentări realizate de studenți, dezbateri libere între studenți, prezentarea unor oportunități de către organizatori (concursuri, evenimente), realizarea de activități care vizează aplicarea metodelor statistice și dezbateri privind problemele întâmpinate în practică, diseminarea rezultatelor studenților merituoși, oferirea de premii si diplome pentru speakeri, invitarea unor studenți/absolvenți cu spirit antreprenorial.

Rezultate

Creșterea gradului de încredere a studenților în forțele proprii, o creștere a motivării studenților, o mai mare implicare din partea lor în proiecte extra-curriculare, atragerea către FEAA a unor studenți de la alte facultăți, o comunicare mai bună între ei, dezvoltarea competențelor de prelucrare a datelor.

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.