1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cercul de Banking al FEAA Craiova

Organizatori: Coordonarea activităților este realizată de prof. univ. dr. Cristi Spulbăr și conf. univ. dr. Cristian Stanciu în parteneriat cu reprezentanți ai mediului bancar și financiar local și național. 

 

Istoric: S-a înființat în luna aprilie 2007 în urma unei discuții savuroase despre bănci între prof.univ.dr. Cristi Spulbăr și un grup de studenți și masteranzi ai FEAA care se pregăteau pentru participarea la Olimpiada Națională a Studenților Economiști - Secțiunea Finanțe și Instituții Financiare.

Argumentul profesorului inițiator a fost acela că învățând pe alții, învățăm și noi. Dorința a fost aceea de a spori performanțele studenților atrași de domeniul bancar, iar viziunea nu putea fi alta decât crearea de personalități. Motto-ul ni l-a oferit Seneca: "ataşează-te de cei care te pot face mai bun, primeşte pe cei pe care la rândul tău îi poţi face mai buni".

 

Grup țintă: Participanții sunt studenți, masteranzi, doctoranzi cu preocupări, convingeri, idei, cu orientare științifică sau profesională spre domeniul bancar.

Obiective: Obiectivul general este dezvoltarea nivelului de cunoaștere și înțelegere a activității bancare, iar printre obiective specifice menționăm: participarea la proiecte educaționale; participarea/dezvoltarea la/de proiecte profesionale; aprofundarea literaturii de specialitate în scopul asigurării informaţiilor necesare în procesul de formare a specialiştilor cu un înalt grad de calificare în domeniul bancar; consolidarea nivelului de educație financiară etc.

Activități: Acestea sunt extradidactice și extracurriculare, iar participarea este voluntară. Întâlnirile sunt organizate sub forma unor discuții libere și a unor dezbateri și argumentări profesionale. Acțiunile, evenimentele și proiectele organizate au la bază următoarele principii: rigoare academică, creativitate, voluntariat, parteneriat.

Rezultate: Studenții voluntari de la Cercul de Banking în cei aproape 10 ani de activitate au obținut rezultate remarcabile:

-                 participarea, începând cu anul 2007, la fiecare ediție a Olimpiadei Naționale a Studenților Economiști, Secțiunea Finanțe și Instituții Financiare și obținerea unor rezultate situate în zona excelenței: Marele Premiu "Virgil Madgearu", Diplome pentru Originalitate, Premii pentru Creativitate etc.;

-                 implicarea cu succes, din anul 2010 și până în prezent, în proiectul "Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti" organizat de Banca Națională a României;

-                 lansarea în premieră în România a exercițiului de politică monetară "Moneta" al Băncii Naționale a României s-a făcut cu studenții FEAA Craiova, membri ai Cercului de Banking;

-                 implicare activă în programul FEAA, "Educația financiară  - provocări și soluții"susținând proiecte în parteneriat cu Bursa de Valori București, BCR Pensii, SSIF Broker, Romanian Business Leaders etc.;

-                 participarea la Concursul "Contin Murgescu" pentru cercetare în economie, Concursul Național de Eseuri organizat de BNR, sesiuni de comunicări științifice ale studenților, precum și la alte proiecte și concursuri cu tematică în domeniul bancar sau financiar;

-                 vizite de studii și documentare la Banca Națională a României, Bursa de Valori București, Monetăria Statului, unități teritoriale ale instituțiilor de credit etc.;

-                 pregătire și implicare în stagii de practică facultativă sau în alte proiecte derulate de instituțiile de credit; gradul de angajabilitate în băncile din Craiova și din regiune al studenților FEAA membri ai cercului de banking este de peste 90%.

Periodicitate: Întâlnirile de lucru ale Cercului de Banking au loc în săptămâna a doua și a patra din fiecare lună, cu excepția perioadelor de sesiune de examene și a vacanțelor.                                                                 

Pagina de Facebook: http://www.facebook.com/BankingScientificCircle

 

Galerie foto

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.