1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Burse Telekom - Anul I Licență

Compania TELEKOM Romania se implică în educarea tinerei generaţii prin programul Bursele TELEKOM, care oferă sprijin material tinerilor ambiţioşi şi talentaţi. Bursele Telekom continuă astfel cu succes programele prin care compania a oferit până în prezent 85 de burse către studenţi.
Programul Bursele TELEKOM oferă 10 burse anuale de excelenţă prin intermediul unui concurs naţional, adresându-se studenţilor înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior de stat din România, categoria “fără plată”, la zi, indiferent de profil, din anul I de studiu. Concursul este organizat în două etape. Prima etapă, care este şi eliminatorie, presupune completarea şi trimiterea unui formular de înscriere până la data de 10 noiembrie 2016 către Telekom Romania, iar cea de-a doua etapă constă în participarea la un interviu pe 21 şi 22 noiembrie 2016, în urma căruia vor fi desemnaţi câştigătorii celor 10 burse.
 
Valoarea bursei acordate de către Organizator fiecărui candidat dintre cei 10 (zece) desemnaţi câştigători reprezintă suma de aproximativ 11.250 ron, împărţiţi în tranşe lunare (lunile octombrie 2016 - iunie 2017, sumă stabilită la valoarea salariului minim pe economie).
 
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
Sunt eligibile de a participa la Concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
o    persoane fizice de cetăţenie română;
o    vârsta maximă de 30 de ani;
o    au absolvit examenul de bacalaureat într-o instituţie de învăţământ pentru studii medii (liceu sau colegiu tehnic) din România sau din altă ţară;
o    sunt admisi într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditat din România, la categoriile “fără plată” sau „cu plată”, la zi, indiferent de profil, în anul I licenţă, nu master sau doctorat;
o    transmit aplicatia de înscriere completata integral şi corect, până la data de 10 noiembrie 2016, ora 18:00 inclusiv (data de trimitere în website-ul  www.burseletelekom.ro);
o    nu au venituri din alte surse (ex: contract de muncă sau contract de colaborare), cu excepţia veniturilor din alte burse sau a veniturilor din stagiaturi;
o    nu au beneficiat de Bursele Telekom în alţi ani.
Bursele vor fi acordate pe perioada anului universitar 2016-2017 (9 luni), iar cuantumul unei burse este de 1.250 lei.
 
CONDIŢII DESFĂŞURARE CONCURS:
  • Perioada de înscrieri: 10 octombrie, ora 00:00 - 10 noiembrie 2016ora 18:00.
  • Aplicaţia de înscriere se va încărca direct pe site-ul www.burseletelekom.ro , în secţiunea Aplicaţii.
  • Aplicaţia de înscriere la Concurs trebuie să aibă corect completate toate câmpurile afişate şi următoarele documente trebuie să fie încărcate în aplicaţie:
    • Curriculum Vitae – maxim 2 pagini în format A4 – încărcat în site în format pdf sau Word maximum 500 kb.
    • Adeverinţă de student în care să fie precizată facultatea, anul de studiu în care studentul este admis şi notele de admitere în facultate – copie scanată a originalului, încărcată pe site în format jpg, tiff sau pdf, avand dimensiune de maximum 500 kb.
  • Documentele mai sus menţionate trebuie încărcate în aplicaţia de înscriere în limba română.
 
Mai multe informaţii despre condiţiile de aplicare puteţi găsi pe site-ul concursului www.burseletelekom.ro
Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.