1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Admitere Învățământ la distanță (ID)

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ - Sesiunea Iulie 2022idfeaa

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor oferta educaţională pentru învățământul la distanță (ID) este reprezentată de 3 domenii de studii universitare de licență din cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Economice: Management, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Finanțe și Bănci.

Toate cele trei programe de studii sunt acreditate și au fost supuse procesului de evaluare periodică în cursul anului universitar 2021-2022 menținându-și acreditarea.

Durata studiilor de licență- învățământ la distanță este de 3 ani (șase semestre).

Studenții de la învățământul la distanță dispun de o platformă online la adresa: https://s139.central.ucv.ro/idportal/

Admiterea la programele de studii de licență ale FEAA se organizează în conformitate cu METODOLOGIA UCV DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, DE MASTER ŞI DE DOCTORAT, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023.

ADMITEREA la toate programele de studii ale FEAA se va desfășura ONLINE, pe platforma de înscriere online https://evstud.ucv.ro.


 Informații despre admiterea la învățământul la distanță

Oferta educațională - CIFRA DE SCOLARIZARE pentru învățământul la distanță

Modalitatea de admitere si criterii de departajare admitere licenta ID

Calendarul admiterii la Licenta ID

Taxe de admitere și școlarizare

Ghidul studentului la învățământul la distanță (ID)

Accesați acest link cu telefonul

IDQRCode

 

Share
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the FEAA website.